Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Konstrukce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131027 Z,ZK 3 2P+1C+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

1.Úvod do dimenzování součástí, vlastnosti materiálů, konstruování

2.Provoz strojů, degradace (poruchy, opotřebení), diagnostika

3.Spoje rozdělení, závitové spoje

4.Rozebíratelné spoje (pera, klíny, kolíky, čepy, kroužky), nalisované a nýtované spoje

5.Svarové, pájené a lepené spoje, pružiny, cvičení - kontrola součástí

6.Potrubní technika (rozdělení, materiály a spoje, uzavírky)

7.Motory, spojky a brzdy

8.Ložiska kluzná a valivá, obsluha a kontrola

9.Nepřímé převody (řemeny, řetězy a lana). Třecí převody

10.Ozubené převody. Variátory (třecí a řetězové)

11.Mechanismy (čtyřkloubový, klikový, kolenový, kulisy, s přerušovaným pohybem, vačkové)

12.Hydrostatické mechanismy (zdroje, motory, řízení, příslušenství)

13.Hydrodynamické mechanismy (spojky a měniče), dynamika soustav

Požadavky:

Zápočtové práce k jednotlivým cvičením, písemná a ústní zkouška.

Osnova přednášek:

1.Úvod do dimenzování součástí, vlastnosti materiálů, konstruování

2.Provoz strojů, degradace (poruchy, opotřebení), diagnostika

3.Spoje rozdělení, závitové spoje

4.Rozebíratelné spoje (pera, klíny, kolíky, čepy, kroužky), nalisované a nýtované spoje

5.Svarové, pájené a lepené spoje, pružiny, cvičení - kontrola součástí

6.Potrubní technika (rozdělení, materiály a spoje, uzavírky)

7.Motory, spojky a brzdy

8.Ložiska kluzná a valivá, obsluha a kontrola

9.Nepřímé převody (řemeny, řetězy a lana). Třecí převody

10.Ozubené převody. Variátory (třecí a řetězové)

11.Mechanismy (čtyřkloubový, klikový, kolenový, kulisy, s přerušovaným pohybem, vačkové)

12.Hydrostatické mechanismy (zdroje, motory, řízení, příslušenství)

13.Hydrodynamické mechanismy (spojky a měniče), dynamika soustav

Osnova cvičení:

Cvičení z předmětu je zaměřeno na kontrolu strojních součástí a dílů.

Cíle studia:

Cílem je osvojení si metodik dimenzování součástí s přihlédnutím k vlastnostem materiálů a osvojení si všeobecného konstruování.

Studijní materiály:

Prezentace pro přednášky a cvičení + podklady pro studenty (dostupné na Moodle)

Švec, V.: Části a mechanismy strojů - Spoje a spojovací součásti. ČVUT, Praha, 2002

Švec, V.: Části a mechanismy strojů - Mechanické převody. ČVUT, Praha, 2003

Švec, V.: Části a mechanismy strojů - Příklady. ČVUT, Praha, 2003

Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6. Části strojů. 1. a 2. svazek. SNTL Praha, 1989 a 1990

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7595006.html