Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Fyzika a moderní technologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2021019 Z,ZK 5 2P+1C+1L
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Mechanika hmotného bodu a tuhého tělesa. Mechanické kmitání a vlnění. Elektrické, magnetické a elektromagnetické pole. Optika. Interakce záření s látkou. Úvod do moderní fyziky, fotoelektrický jev, rentgen, laser. Laboratorní cvičení – 5 úloh souvisejících s přednášenou látkou.

Požadavky:

Zápočet - 100 % účast, laboratorní protokoly, písemný test.

Zkouška - písemná i ústní část.

Osnova přednášek:

1. Kinematika hmotného bodu.

2. Dynamika hmotného bodu.

3. Mechanika tuhého tělesa.

4. Mechanické kmitání vlnění (akustické vlnění, interference vln).

5. Základy teorie elektrického a magnetického pole.

6. Elektromagnetické vlnění.

7. Geometrická optika.

8. Vlnová optika.

9. Polarizace, princip holografie, metody záznamu.

10. Úvod do moderní fyziky.

11. Černé těleso, emisivita, fotoelektrický jev.

12. Princip činnosti laseru, rentgenové záření.

13. Moderní fyzika a její využití v praxi.

Osnova cvičení:

Laboratorní cvičení – 5 úloh souvisejících s přednášenou látkou.

Teoretická cvičení - procvičování látky z přednášek formou příkladů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

BUDINSKÁ, Zuzana, Petr DUCHÁČEK, Zdeněk KOHOUT a Miroslav JÍLEK. Fyzika I. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2020. ISBN 978-80-01-06673-7.

BUDINSKÁ, Zuzana, Petr DUCHÁČEK, Zdeněk KOHOUT. Fyzika II. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2022. ISBN 978-80-01-06947-9

Doporučená literatura:

SAMEK, Ladislav, VLČÁK, Petr. Sbírka příkladů z fyziky I. Praha, České vysoké učení technické v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-06308-8.

KOHOUT, Zdeněk. Laboratorní cvičení z fyziky. Vyd. 2. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03703-4.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7594806.html