Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Testování kvality SW

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-QUA KZ 4 3C česky
Garant předmětu:
Marek Kodr
Přednášející:
Cvičící:
Kateřina Kalášková, Marek Kodr, Martin Pilný
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Tento předmět seznámí studenty se základy testování a řízení kvality. Studenti se dozví, jaká je role testera v kontextu různých typů softwarového vývoje a během cvičení si prakticky vyzkouší testování aplikací pomocí manuálního i automatizovaného testování. Na konci semestru by měl být student připraven provést test analýzu, navrhnout sadu testovacích scénářů, vytvořit testovací data, vhodnou část scénářů automatizovat a připravit report o nalezených chybách v testovaném produktu.

Požadavky:

Tento předmět rozšiřuje některé znalosti z předmětů BI-SWI,21, BI-TDA a BI-IDO.21.

Pro psaní testovacích skriptů je potřeba základní znalost JavaScriptu nebo jiného programovacího jazyka.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1. Testování a kvalita, role testera ve vývojovém týmu.

2. Úrovně testování a SDLC, základní techniky a nástroje pro testování.

3. Testovací strategie a testovací scénáře.

4. Generování a validace testovacích dat.

5. Reporting chyb.

6. Unit testy, statická a dynamická analýza kódu.

7. Postman a testování API.

8. Automatizované testování.

9. Exploratory testing, analýza rizik.

10. Regresní testování, User Acceptance Testing, uživatelské testování.

11. Artefakty a nástroje pro testování a reporting.

Cíle studia:

- Porozumět základním principům testování a řízení kvality software

- Naučit se navrhovat a implementovat testovací scénáře

- Získat praktické zkušenosti s manuálním a automatizovaným testováním

- Naučit se analyzovat testovací výsledky a hlásit chyby

- Pochopit různé úrovně testování a jejich význam v rámci životního cyklu vývoje software (SDLC)

Studijní materiály:

Učební osnovy ISTQB® Foundation 2018 V3.1

Poznámka:

bude doplněno

Další informace:
bude doplněno
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7577006.html