Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vizualizace a distribuce prostorových dat

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155YDPD Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
David Zahradník
Přednášející:
David Zahradník
Cvičící:
David Zahradník
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Tento předmět se zaměřuje na digitální modelování historického města a následnou prezentaci výsledků na webu. Studenti se seznámí s různými nástroji a technikami používanými v oblasti digitálního modelování a prostorové vizualizace. Hlavním cílem je vytvořit historický model města pomocí programu Blender a následně ho prezentovat na webové stránce.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

1. Organizace, rozdělení prostorových dat + formáty

2. Úvod do Blenderu

3. Úvod do html, distribuce rastrových + vektorových dat

4. Blender - textury, UV mapy, materiály

5. Zobrazením modelů na webu - three,js, babylon,js, Sketchfab, Nira.App, Cesium

6. Zobrazení mračna na webu - Potree

7. Úprava fotogrammetrických modelů v Blenderu

8. Blender - tvorba procedurálních textur

9. Blender - Geometry nodes

10. Virtuální prohlídky, úprava fotek

11. AI v modelování

12. CloudCompare - prostorové ananlýzy

13. Pokročilejší tvorba webu - React (pouze ukázka)

Osnova cvičení:

Hlavním praktickým cvičením tohoto předmětu je projekt historického modelu města, který budou studenti vyvíjet ve skupinách o velikosti 2-3 studentů. Týmy budou pracovat na modelování historického města v programu Blender, včetně textur a materiálů, a následně vytvoří webovou stránku pro prezentaci výsledků. Každý tým bude mít možnost použít různé nástroje a techniky, které se naučili během přednášek, a bude povzbuzován k inovativnímu a kreativnímu přístupu k prezentaci historického modelu a zachování historického dědictví ve digitální podobě.

Cíle studia:

Student bude schopen vizualizovat a distribuovat prostorová data.

Studijní materiály:

Blender - https://www.blender.org/

CloudCompare - https://www.danielgm.net/cc/

Leaflet - https://leafletjs.com/

Potree - https://potree.github.io/

Sketchfab - https://sketchfab.com/feed

Nira.app - https://nira.app/

Cesium - https://cesium.com/

Three.js - https://threejs.org/

ModelViewer - https://modelviewer.dev/

Babylon.js - https://www.babylonjs.com/

Photopea - https://www.photopea.com/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7548206.html