Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Zpracování dat dálkového průzkumu Země

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155YZPZ Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Předmět je přizpůsoben tématům diplomových prací (DP) jednotlivých studentů, které jsou popsány v jejich zadání. Obsah přřednášek je souhrnem analýz, které jsou obecně prováděny s obrazovými daty, ale v tomto případě jsou zaměřeny podrobně na ty výpočty, které budou sloužit pro danou úlohu diplomové práce

Požadavky:

155UZPD Úvod do zpracování prostorových dat

155DPRZ Dálkový průzkum Země

Osnova přednášek:

Předmět je tvořen jednotlivými kroky podle tématu a cílů zpracování diplomové práce.

Rozbor tématu DP z hlediska celého zpracování

2. Výběr vhodné literatury

3. Geometrické korekce dat DP a jejich přesnost

4. Radiometrické korekce zpracovávaných dat

5. Zvýraznění jednotlivých pásem

6. Zvýraznění výpočtem nových kanálů vhodných pro DP

7. Výpočet nových kanálů transformací do jiných systémů - IHS, PCA, PCC

8. Klasifikace pixel po pixelu s ohledem na cíl DP

9. Segmentace obrazu s využitím různého počtu kanálů

10. Objektově orientovaná klasifikace

11. Porovnání výsledků - přesnost celková, uživatelská, zpracovatelská apod.

12. Postklasifikační úpravy pro zvýšení přesnosti

13. Výstupy - statistické, obrazové, GIS

Osnova cvičení:

Cvičení předmětu je tvořeno jednotlivými kroky podle tématu a cílů zpracování diplové práce.

Cíle studia:

Navrhnout a zpracovat jednotlivé kroky řešení DP

Studijní materiály:

!Halounová L., Pavelka K.: Dálkový průzkum Země. Vydavatelství ČVUT, Praha 2007. ISBN: 80-01-03124-1

!Halounová, L.: Zpracování obrazových dat. ČVUT v Praze, 2008. ISBN: 978-80-01-04253-3

?Dobrovolný, P.: Dálkový průzkum Země. Brno 1998. ISBN: 80-210-1812-7

?Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., Chipman, J.W.: Remote Sensing and Image Interpretation, 7th Ed., Wiley, 2007. ISBN: 978-1-118-34328-9

?Canty, M.J.: Image Analysis, Clasification and Change Detection in Remote Sensing. CRC Taylot& Francis. 2007. ISBN: 0-8493-7251-8

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7546406.html