Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Political Economy of International Trade Relations

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BE-P-PETR-01 Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Vztahy:
Předmět 32BE-P-PETR-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět U16E0105 (vztah je symetrický)
Předmět 32BE-P-PETR-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět U16E0105
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

V průběhu kurzu bude vytvořen zajímavý kontrast mezi inspirativní Trade Theory a alternativními příklady Economic Policy.

Budou diskutována různá témata související s hospodářskou politikou: Balance of Payments, Exchange Rate Policy, Free Markets vs. Strategic Trade Policy.

Moderní přístup bude přistupovat k analýze Balance of Payments s důrazem na Current Account versus Capital Account evidované v transakcích kapitálového účtu.

Metodika seznamuje studenty s důležitou částí Mezinárodní politické ekonomie (IPE) související s mezinárodním obchodem. Kurz se zaměří na ústřední otázky mezinárodního obchodu a národní politiky, jako jsou různé rozvojové strategie, role nadnárodních korporací a protekcionismus či politika volného obchodu. Bude analyzován soubor případových studií souvisejících se současnou situací International Trade, včetně problematiky brzdění Strategic Trade Policy a Industrial Promotion, záměrně implementované vyspělými zeměmi.

Požadavky:

Účast bude povinná a účast v diskuzích bude podporována, Studenti musí být na každou lekci předem připraveni, Proces hodnocení bude založen na závěrečné zkoušce, ale pro předběžné hodnocení bude zvážena domácí práce.

Makroekonomie, Mikroekonomie, Základy ekonomie

Osnova přednášek:

Student bude veden při konzultaci informačních zdrojů o International Trade a bude orientován v interpretaci statistických informací. Data budou stažena z EUROSTATu, ČSÚ, IMF a tak dále.

Student rozpozná rozšířená statistická data a bude schopen je interpretovat. Kromě toho analýza Economic Policy poskytne zásady pro pochopení formulace politik.

V průběhu semestru student přebuduje nástroje Economic Policy a porozumí minulým postojům politiky uplatňovaným během mezinárodních finančních krizí.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student by měl být schopen skloubit dlouhou tradici v oboru Trade Theory,

s praktickými případy souvisejícími se specializací a účastí na vypořádání obchodních transakcí.

Porovnat formulaci Economic Policy se základním teoretickým rámcem inspirujícím k realizaci Economic Policy.

Zvládnout politicko-ekonomický rámec pro regulaci a podporu International Trade vztahů

porozumět klíčovým pojmům souvisejícím s mezinárodními obchodními vztahy

Být informován o některých aktuálních debatách a tématech týkajících se mezinárodního obchodu

Porozumět operaci mezinárodního obchodu, jejím hlavním aktérům a některým podstatným politickým otázkám s ní souvisejícím

Pokračovat v případové analýze ilustrující různé postoje Economic Policy.

Studijní materiály:

Compulsory:

Marijn A. Bolhuis (2023) The Costs of Geoeconomic Fragmentation.

The Return of Industrial Policy. Finance and Development. International Monetary Fund. 60 (2).

Irwin Douglas (2023) The Return of Industrial Policy. Finance and Development. International Monetary Fund. 60 (2).

Arias-Gomez, H. (2023). Space and Poduction Specialization. In: Arias-Gomez, H. & Antosova, G. (Ed). Considerations of Territorial Planning, Space, and Economic Activity in the Global Economy. IGI Global Publisher. Hershey.

Kruger, Anne. (2020). International Trade: What Everyone Needs to Know. Oxford University Press. Oxford.

Krugman Paul, Obstfeld Maurice and Melitz, Marc. (2017) International Economics. 10th Edition. Pearson

Paul Krugman (2008) The increasing returns revolution in trade and geography. Nobel Prize Lecture Stockholm.

Eichengreen, Barry (2019). Towards a New Enlightenment? A Transcendent Decade. Openmind. University of California, Berkeley. https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2018/12/BBVA-OpenMind-Barry-Eichengreen-The-Past-Decade-and-the-Future-of-the-Global-Economy.pdf

Royal Swedish Academy of Sciences. (2008). Trade and Geography Economies of Scale, Differentiated Products and Transport Cost. Internet site accessed on December 2021: http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2008/index.html

Pflüger M. and Tabuchi T. (2016). Comparative Advantage and Agglomeration of Economic Activity. Institute for the Study of Labor. Discussion Paper 10273. Bonn.

Montiel Peter. (2009). International Macroeconomics. Wiley-Blackwell. New Jersey.

Brakman, Steven; Garretsen, Harry and van Marrewijk, Charles. (2009). The New Introduction to Geographical Economics. Cambridge University Press. ISBN: 9780521698030.

Steven Brakman and Harry Garretsen (2009) Trade and Geography: Paul Krugman and the 2008Nobel Prize for Economics. Spatial Economic Analysis, Vol. 4, No. 1. Routlege. pp 5-23.

Recommended:

Arias-Gomez Helmuth Yesid & Antošová Gabriela (2023). Regional manufacturing in the Czech Republic. Urban, Planning and Transport Research. VOL. 11, No. 1. Taylor and Francis.

Eichengreen, Barry. (2018). The Populist Temptation: Economic Grievance and Political Reaction in the Modern Era. New York: Oxford University Press. Oxford

Jing Linbo (2017). The Development of the Strategic Trade Policy and Its Application in China. The Chinese Economy, 50. pp. 97-111

Cordes, Alexander, Gehrke Birgit, Rammer Christian, Roman Römisch, Schliessler Paula and Wassmann Pia (2016). Identifying Revealed Comparative Advantages in an EU Regional Context. The Vienna Institute for International Economic Studies. Research Report 412. Vienna. https://wiiw.ac.at/identifying-revealed-comparative-advantages-rcas-in-an-eu-regional-context-pj-121.html.

Bilgin Orhan (2012). Strategic Trade Policy Versus Free Trade. Procedia - Social and Behavioral Sciences 58. pp. 1283 - 1292.

Giancarlo Corsetti (2008). A Modern Reconsideration of the Theory of Optimal Currency Areas. Economic Papers Directorate-General for Economic and Financial Affairs. European Commission. Brussels. https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication12229_en.pdf

Agenor R, Montiel Peter (2002). Development Macroeconomics. Princeton University Press. New York.

Mankiw Gregory. Macroeconomics (2010). Worth Publishers.

Mundell Robert (2003) The Significance of the Euro in the International Monetary System. American Economist. Fall. 47,2. pp. 27-39.

Mundell Robert (1999) A reconsideration of the 20th Century. Nobel Prize Lecture Stockholm.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7506806.html