Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Operace a Supply Chain Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIT3414 Z,ZK 7 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Kurz je zaměřen na operace, včetně vymezení jejích rolí a vazby na další firemní aktivity, jakými jsou finanční řízení, marketing, corporate governance a další. Klíčovým cílem je naučit se analyzovat operační procesy z různých hledisek, jakými jsou efektivita, odpovědnost, kvalita a produktivita. Nástrojem bude soubor analytických dovedností a nástrojů pro rozbor operací, ať už specifických či obecných.

Požadavky:

Zápočet:

Aktivita na seminářích a případové studie – 30 % celkové známky

Prezentace – 20 % celkové známky

Absolvování závěrečného testu – 20 % celkové známky

Zkouška:

Absolvování závěrečného testu – 30 % celkové známky

100 – 90 bodů……výborně

89 – 75 bodů……..velmi dobře

74 – 65 bodů……..dobře

Osnova přednášek:

1.Úvod do operací a řízení dodavatelského řetězce

a.Funkce operací

b.Vývoj operací a řízení dodavatelského řetězce

c.Globalizace

d.Produktivita a konkurenceschopnost

e.Strategie a operace

2.Řízení kvality

a.Vymezení kvality

b.Systém řízení kvality

c.Nástroje řízení kvality

d.TQM a QMS

e.Zaměření řízení kvality

f.Role zaměstnanců ve zvyšování kvality

g.Kvalita ve službách

h.Six Sigma

i.Náklady na kvalitu

j.Vliv řízení kvality na produktivitu

k.Ocenění za kvalitu

l.ISO 9000

3.Statistické procesy

a.Základy statistických procesů

b.Grafy

c.Atributy grafů

d.Proměnné grafů

e.Typy grafů

f.Statistické procesy pomocí Excelu

4.Tvorba produktu

a.Proces tvorby

b.Technologie tvorby

c.Hodnocení kvality tvorby

d.Tvorba životního prostředí

e.Zavedení kvality

5.Vytvoření služby

a.Ekonomika služeb

b.Charakteristika služeb

c.Proces vytvoření služby

d.Nástroje pro tvorbu služby

e.Analýza čekacích dob pro zlepšení služby

6.Procesy a technologie

a.Plánování

b.Analýza

c.Inovace

d.Rozhodování o technologiích

7.Tvorba kapacity a výběr zařízení

a.Plánování kapacit

b.Základní a hybridní rozvržení

c.Rozvržení tvorby procesů

d.Rozvržení tvorby služeb

8.Lidské zdroje

a.Lidské zdroje a řízení kvality

b.Změny v řízení lidských zdrojů

c.Současné trendy v řízení lidských zdrojů

d.Řízení diverzity na pracovišti

e.Tvorba pracovního místa

f.Analýza pracovního místa

g.Zaškolování

h.Časové studie

i.Pozorování

9.Prodej a plánování kapacit

a.Prodej a proces jeho plánování

b.Strategie pro nastavení kapacit prodeje

c.Strategie řízení poptávky

d.Kvantitativní techniky pro plánování

e.Hierarchická povaha plánování

f.Plánování služeb

10.Řízení zásob

a.Prvky řízení zásob

b.Systémy řízení zásob

c.Model EOQ

d.Signální zásoba

11.Plánování zdrojů

a.Plánování materiálu MRP

b.Plánování kapacit CRP

c.Informační systém ERP

d.Řízení vztahů se zákazníky CRM

e.Řízení dodavatelů SCM

f.Řízení životního cyklu produktů PLM

12.Lean Systems

a.Základní prvky Lean Production

b.Zavádění Lean System

c.Six Sigma

d.Lean System a prostředí

e.Lean Services

13.Plánování

a.Cíle plánování

b.Výchozí situace

c.Členění

d.Sledování

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

- popsat funkci operací a jejich vztah k dalším podnikovým funkcím,

- identifikovat klíčové faktory, které napomohly rozvoji operací a řízení dodavatelského řetězce,

- definovat dimenze kvality,

- formulovat přínosy a náklady vysoké kvality,

- vysvětlit význam procesu tvorby produktu a popsat jeho jednotlivé kroky,

- vyhodnotit strategické možnosti při plánování procesů, včetně možnosti outsourcingu,

- rozlišovat mezi různými typy výrobních postupů.

Studijní materiály:

Základní

CACHON, G., TERWIESCH, Ch., Matching Supply with Demand., McGraw-Hill, 2011.

Doporučená

CHOPRA, S. -- MEINDL, P. Supply chain management : strategy, planning and operation. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2014

RUSSELL, R., TAYLOR, B.W., Operations Management: Creating Value Along the Supply Chain.

Poznámka:

Virginia Tech | Summer School

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7418406.html