Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Globální operace a informační technologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIT4474 Z,ZK 7 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Kurz je zaměřen na obchodní operace a informační technologie v globálním prostředí. Zabývá se vývojem a změnami v globálním obchodě. Na příkladu obchodu s bavlnou a odvětví textilního průmyslu dokumentuje vývoj od průmyslové revoluce v Anglii po současné obchodní operace v Číně a Asii.

Požadavky:

Zápočet:

Aktivita na seminářích a případové studie – 20 % celkové známky

Prezentace – 25 % celkové známky

Vypracování semestrální práce – 25 % celkové známky

Zkouška:

Absolvování závěrečného testu – 30 % celkové známky

100 – 90 bodů……výborně

89 – 75 bodů……..velmi dobře

74 – 65 bodů……..dobře

Osnova přednášek:

1.Dominance Ameriky ve světovém obchodu s bavlnou po dobu 200 let

a.Americký systém podpory bavlny (farmáři, univerzity, vědci, vláda)

b.Systém v jiných zemích

2.Historie americké bavlny

a.Průmyslová revoluce v Anglii

b.Přesun do New England (Massachusetts)

c.Přesun do jižních států s nižšími náklady

d.Růst po zavedení čističek bavlny

3.Reinsch farma

a.Produktivita pěstování bavlny od ručního sběru po moderní metody sběru

b.Zlepšení technologií

c.Změny produktivity v každém odvětví

4.Družstva farmářů

5.Bavlna v Číně

a.Levnější pracovní síla v Číně

b.Růst světové produkce bavlny a spotřeba čínských továren

c.Rozdíly mezi státní a soukromou produkcí bavlny

6.Dlouhodobý pokles

a.Přesun za nižšími mzdami

b.Země s nižšími náklady - Vietnam, africké země

7.Pracovní síla

a.Ženy a děti jako hlavní pracovní síla

b.Legislativa v oblasti dětské práce

8.Pracovní podmínky a dětská práce

a.Organizace zabývající se zlepšením pracovních podmínek a zákazem dětské práce

b.Kauza Nike a Gap

9.Americký trh

a.Regulace na americkém trhu

b.Tarify na dovoz oděvů

10.Nezamýšlené důsledky obchodní politiky

a.Produktivita a počet dělníků v textilním průmyslu

b.Tarifní systém a klasifikace oděvů

11.Dočasná ochrana do roku 2009

a.Americké tarify v roce 2009

b.Vliv na globální obchod a americký dovoz

12.Americký vývoz

a.Clothing collected in the USA

b.Vývoz malých amerických firem do Afriky

c.Případová studie: Mitumba

13.Operace a informační technologie

a.Role informačních technologií v současných dodavatelských řetězcích

b.Informační toky a technologie

c.Transparentnost v celé dodavatelské síti

d.RFID kódy

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

- pochopit globalizaci obchodních operací na příkladu textilního průmyslu,

- vysvětlit vliv informačních technologií na globální operace, lokalizaci výrobních závodů a vývoj produktu,

- identifikovat aktuální vývoj a změny v rámci světového obchodu v důsledku rozvoje informačních technologií.

Studijní materiály:

Základní

MANGAN, J. Global logistics and supply chain management. Chichester: John Wiley & Sons. 2012. 978-1-119-99884-6.

RIVOLI, P., The Travels of a T-Shirt in the Global Economy, 2nd Ed., (TS), Wiley. 2009. 9780470287163.

Poznámka:

Virginia Tech | Summer School

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7418306.html