Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Agile BootCamp

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
Q16E0201 KZ 3 24B anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Kurz Agile Bootcamp naučí studenty základům Design Thinking a dalším zásadám agilní inovace. Kurz představuje tři metody, které dobře spolupracují v rámci stejného cross-funkčního týmu: Design Thinking, Lean Startup a Agile mezi týmy. V hlavní části nabídne správné nástroje a techniky pro návrh a realizaci Design Sprintů, a to včetně praktického vyzkoušení celého procesu.

Výukový režim: zcela online, v konkrétní čas/týden během semestru.

Požadavky:

Předběžné seznámení s celkovým konceptem (https://www.thesprintbook.com/) a úvodní seznámení s možnostmi kolaborativních nástrojů (Miro a Figma). Tomuto úvodu do celkového rámce bude věnován úvod do tohoto kurzu - úvodní onboarding všech studentů v první den kurzu.

Doplňkové informace pro samostudium by byly všem účastníkům zaslány několik týdnů/dní před začátkem, aby byl vstup do kurzu co nejhladší. Naším cílem je, aby si každý účastník obsah kurzu opravdu užil a získal užitečné a praxí ověřené postupy. Jde o postupy, které používá většina známých firem a dynamických startupů k doladění svých produktů a služeb.

Obvykle pracujete v „agilních“ týmech o přibližně osmi lidech. Ideální je, když se alespoň jeden nebo dva členové týmu předem seznámí s prototypovým workflow v designovém programu Figma. Na Youtube najdete mnoho vhodných odkazů, např. „Figma UI Design Tutorial“ od AJ&Smart.

Informace na výše uvedeném webu „The Design Sprint: How smart teams start big projects“ považujeme za vhodnou přípravu, kterou nabízejí autoři tohoto konceptu, bývalí manažeři GV (Google Ventures).

Při zahájení kurzu budou všichni účastníci kurzu znovu seznámeni se „zjednodušenými kartami“ pro jednotlivé dny kurzu a s možností získat kompletní e-book k tomuto kurzu.

Osnova přednášek:

Cíl a osnova:

Konkrétní aktivity během týdenního intenzivního cvičení ve vzdálené digitální laboratoři (v režimech práce pro vzdálenou nebo hybridní spolupráci):

- Využít jeden z velmi efektivních nástrojů pro spolupráci na dálku (remote collaboration) pro vedení interaktivních online workshopů, mapování, brainwriting vč. hlasování a společných schůzek prostřednictvím digitální tabule Miro (nebo Mural, v obou variantách jako nástroje pro spolupráci na dálku) - vynikající nástroje rovněž pro proces Design Thinking, a které lze integrovat do MS Teams nebo používat samostatně.

- Pochopit, co je agilní a jaké jsou principy agilního plánování

- Naučit se Základy designového myšlení a další principy agilních inovací

- Zažiít UX a UI Design

- Naučit se metody Design Sprint v pětidenní praktické intenzivní laboratoři

- Rozvíjet schopnosti intenzivní online spolupráce.

Harmonogram:

Čtyři celé po sobě jdoucí dny, většinou 9:00 - 16:00 (17:00) s přestávkou na oběd a během prvních tří dnů každý ze studentů obvykle pokračuje v přípravě jednotlivých skic (nebo digitálního prototypu) samostatně nebo jako tým .

Výstupy:

Výstupy jsou hodnoceny jako kolektivní týmová práce na základě zpětné vazby na vytvořený digitální prototyp (mobilní aplikace nebo web) od testerů (ideálně z cílové skupiny uživatelů) a poté od zástupce zadavatele Vašeho úkolu/výzvy. Zohledněn by byl také individuální příspěvek každého studenta ve skupině.

Osnova cvičení:

Osnova je identická - jedná se kontinuální workshop / laboratoř tvorby nápadů a prototypování budoucího produktu nebo služby.

Cíle studia:

V tomto kurzu se naučíte nejaktuálnější verzi Design Sprint 2.0 (nebo lépe řečeno „beyond Design Sprint 2.0“). Metoda zahrnuje osvědčené postupy od Design Thinking, UX Design, Lean Startup a Agile pro vývoj a testování produktů a služeb za méně než týden se zaručeným úspěchem. Design Sprint je dobře strukturovaný proces „krok za krokem“ pro řešení velkých problémů a ověřování nápadů za pouhé 4 dny (nebo s využitím dalších návazných iterací). Design Sprint rychle ověřuje nové nápady, tedy dříve než investujete čas a peníze do jejich tvorby nebo programování, často když máte vytvořit a ověřit minimální životaschopný produkt – tzv. MVP (Minimum Viable Product). Výstupy z tohoto procesu mohou být fyzické návrhy produktů, prototypy 3D tisku a nejčastěji digitální produkty – mobilní aplikace nebo webové stránky.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
https://www.thesprintbook.com/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7376006.html