Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán PL nav.prez.22/23 (pro program PL)

Studijní program: Provoz a řízení letecké dopravy Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.NPPL 22/23 1.sem.nav.prez.PL (od) 22/23 (program PL) V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
28
2.S.NPPL 22/23 2.sem.nav.prez.PL (od) 22/23 (program PL) V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
26
3.S.NPPL 23/24 3.sem.nav.prez.PL (od) 23/24 (program PL) V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
26
4.S.NPPL 23/24 4.sem.nav.prez.PL (od) 23/24 (program PL) V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
24
Minimální počet kreditů 104
Semestrální projekt
XN PL 1-4 22/23 Projekty nav. 1.-4.sem (od) 22/23 programu PL (PRE i KOMBI) V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Povinně volitelné předměty
Y2-NPPL 22/23 PVP nav.prez. program PL 22/23 V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022687.html