Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Skriptovací jazyky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-SKJ.21 Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Absolvováním předmětu student získá obecný přehled o dostupných jazycích používaných pro skriptování a získá praktickou znalost použití shellu a vybraných dalších jazyků, jakož i jejich programovacích prostředků a datových struktur pro řešení praktických úkolů.

Požadavky:

Základní znalosti používání Bourne shellu, znalosti pojmů a principů operačních systémů a porozumění formálnímu popisu programovacích jazyků.

Osnova přednášek:

1. Bourne Again Shell (bash)

2. Bourne Again Shell

3. Bourne Again Shell

4. Regulární výrazy, grep

5. Stream Editor (sed)

6. Aho-Weinberger-Kernighan (awk)

7. Perl - představení jazyka

8. Perl - syntaxe

9. Perl - syntaxe

10. Perl - užitečné konstrukce, PerlDoc

11. Perl - regulární výrazy

12. Perl - regulární výrazy

13. Typické problémy při psaní kompexního skriptu

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení

2. Bourne Again shell

3. Bourne Again shell

4. Regular Expressions, grep

5. Stream editor

6. AWK

7. Perl

8. Perl

9. Perl

10. Perl

11. Perl

12. Perl. Ukázková úloha ke zkoušce, diskuse.

13. Vyhodnocení práce v semestru

Cíle studia:

Student se ve svém profesionálním životě zaručeně setká s použitím několika skriptovacích jazyků. Předmět dokončuje představení shellu jako programovacího jazyka ze základního kurzu shellového programování. Dále předmět poskytuje přehled o vybraných základních skriptovacích jazycích a umožňuje získat aktivní znalost programování v některých z nich. Získané znalosti umožní absolventovi kvalifikovaně volit jazyk nejvhodnější k řešení konkrétního problému na základě programovacích konstruktů a datových struktur, dostupných v představených skriptovacích jazycích.

Studijní materiály:

1. http://www.gnu.org/doc/doc.html

2. http://perldoc.perl.org/

3. Christiansen, T., Foy, B.D., Wall, L. , Orwant, J.: Programming Perl, O'Reilly 2012, 1184 pp., ISBN 978-0596004927.

4. Arnold Robbins: Effective awk Programming: Universal Text Processing and Pattern Matching, O'Reilly 2015, 560 pp., ISBN 978-1491904619.

Poznámka:

Výukové materiály budou na courses.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-PS2/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7230006.html