Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Prostorová dokumentace interiérů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155YPDI Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

?Luhmann, T. et al., 2013. Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging. de Gruyter Edition, ISBN-10: 3110302691

?Štroner, M.; Pospíšil, J.; Koska, B.; Křemen, T.; Urban, R.; Smítka, V.; Třasák, P. 3D skenovací systémy. ČVUT v Praze, 2013. vol. 1. ISBN 978-80-01-05371-3.

?Pavelka, K., Dušánek, P., Švec, Z., Faltýnová, M. 2014. Mobilní laserové skenování. ČVUT FSv, Praha, ISBN 978-80-01-05261-7. 130 s.

?Pavelka, K., et al. Exaktní dokumentační metody průzkumu památek (s využitím geodetických a geofyzikálních metod). Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2016. ISBN 978-80-01-05260-0.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6930606.html