Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Project Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G16E1202 Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Projektové řízení. Plánování projektu. WBS. Časové plánování v projektech (Ganttův diagram, CPM, PERT). Projektový tým. Role projektového manažera. Řízení rizik. Monitoring projektu.

Požadavky:

Předmět předpokládá předchozí znalosti ze základů managementu. Žádné konkrétní specifické znalosti před vstupem do předmětu nejsou požadovány.

Požadavky na zkoušku: aktivita na cvičení, týmová práce, závěrečný test.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, základní pojmy, životní cyklus projektu

2. Zahájení projektu a předprojektová fáze, SMART cíle, zakládací listina projektu

3. Rozsah projektu, WBS

4. Plánování času a zdrojů

5. Řízení rizik v projektech

6. Zainteresované strany a organizace v projektech

7. Řízení a monitoring

Osnova cvičení:

1. Úvod do předmětu, základní pojmy, životní cyklus projektu

2. Zahájení projektu a předprojektová fáze, SMART cíle, zakládací listina projektu

3. Rozsah projektu, WBS

4. Plánování času a zdrojů

5. Řízení rizik v projektech

6. Zainteresované strany a organizace v projektech

7. Řízení a monitoring

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy projektového řízení tak, aby mohli být právoplatnými členy projektových týmů či pracovat na pozicích asistentů manažera. V první řadě pro naplnění tohoto cíle budou studenti seznámeni se základy terminologie projektového řízení, plánování projektu. Budou znát metody plánování času a alokace zdrojů. V rámci týmového projektu projdou fázemi projektového týmu. Budou umět identifikovat klíčová rizika projektu a znát přístupy monitoringu projektu.

Studijní materiály:

PMBoK, ICB standard, presentations

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6887806.html