Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Dynamika konstrukcí budov

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132DYKC Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Základy teorie kmitání, dynamické zatížení. Vlastní a vynucené kmitání soustav s jedním stupněm volnosti. Tlumené kmitání. Metody řešení kmitání diskrétních soustav.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Dynamické zatížení, základní principy dynamiky

2. Soustava s 1 st. volnosti - volné kmitání

3. Soustava s 1 st. volnosti - vynucené kmitání

4. Soustava s 1 st. volnosti - aplikace

5. Soustava s n st. volnosti - vlastní kmitání

6. Soustava s n st. volnosti - volné kmitání

7. Soustava s n st. volnosti - vynucené kmitání

8. Soustava s n st. volnosti - přibližné metody řešení

9. Soustava s n st. volnosti - modelování budov, aplikace

10. Tlumené kmitání - soustava s 1 st. volnosti

11. Tlumené kmitání - soustava s n st. volnosti

12. Odezva na zatížení větrem

13. Odezva na zatížení seizmicitou

Osnova cvičení:

1. Soustava s 1 st. volnosti - volné kmitání

2. Soustava s 1 st. volnosti - vynucené kmitání

3. Soustava s n st. volnosti - vlastní kmitání

4. Soustava s n st. volnosti - volné kmitání

5. Tlumené kmitání

6. Přibližné metody řešení

Cíle studia:

Student bude umět řešit vlastní a vynucené kmitání soustav s jedním stupněm volnosti a znát metody řešení kmitání diskrétních soustav.

Studijní materiály:

Máca J., Kruis J., Krejčí T.: Dynamika stavebních konstrukcí, ČVUT v Praze, 2018, ISBN 978-80-01-05719-3

Humar J.: Dynamics of Structures, CRC Press/Balkema, 2012, ISBN 978-0-145-62086-4

Sokol M., Tvrdá K.: Dynamika stavebných konštrukcií, STU Bratislava 2011, ISBN 978-80-227-3587-2

Máca J.: Dynamika konstrukcí budov, ČVUT v Praze, https://mech.fsv.cvut.cz/web/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6878506.html