Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nákladní přeprava

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617NAPR Z 2 2P+0C+8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Nákladní doprava a její role v dopravním systému, podmínky realizace, spediční činnost.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s podmínkami realizace jednotlivých druhů nákladní dopravy a spediční činnosti.

Studijní materiály:

NOVÁK, R. Nákladní doprava a zasílatelství. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005. ISBN 80-735-7086-6

NOVÁK, R. Přepravní, zasílatelské a logistické služby. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-735-3

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6780606.html