Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán KOMBI bak. studium od 22-23 (specializace LOG)

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1S K LOG 22-23 P 1. sem. bak. KOMBI specializace LOG 22-23 povinné předměty V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
30
2S K LOG 22-23 P 2. sem. bak. KOMBI specializace LOG 22-23 povinné předměty (specializace LOG, ne obor) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
3S K LOG 23-24 P 3. sem. bak. KOMBI specializace LOG 23-24 povinné předměty V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
Minimální počet kreditů 90
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 90
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022607.html