Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kvalita v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617KLID Z,ZK 3 2P+1C+10B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Obecné pojetí kvality, normy a mezinárodní standardizace, integrované systémy řízení, moderní přístupy řízení kvality, kvalita v dopravě a logistice, metody měření kvality, management kvality, rizika a příležitosti, kvalita ve veřejné přepravě osob, zákaznický pohled, pohled dopravce a organizátora IDS, standardy kvality, náklady na kvalitu, marketing a spokojenost zákazníka.

Požadavky:

technologie veřejné dopravy, logistika, statistika

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se systémy řízení kvality v dopravě, metodami měření a hodnocení kvality.

Studijní materiály:

NENADÁL, J. a kol.: Moderní systémy řízení jakosti, Management Press, 2008, ISBN 80-7261-0716

NORMY: ČSN EN ISO 9000, ISO 9001, EN 13816, EN 15140

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6780206.html