Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Integrace veřejné dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617IVED Z,ZK 3 2P+1C+10B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Dopravní politika EU, dopravní politika ČR, dopravní sektorové strategie, územního plánování a vývoj prostorové organizace, integrace dopravní obsluhy v území, formy, náplň činnosti a organizační struktury IDS, vnitřní a vnější vazby, smluvní zajištění, přepravní vztahy, podmínky podnikání drážní a silniční linkové dopravy, jakost a kvalita, informační systémy, marketing.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s dopravní politikou, územním plánováním, integrovanými službami v přepravě cestujících, smluvním zajištěním financování a podmínkami provozování drážní osobní a silniční linkové dopravy.

Studijní materiály:

ŠTĚRBA, R., PASTOR, O. Osobní doprava v území a regionech, skriptum, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2005, ISBN 80-01-03185-3

ŠTĚRBA, R. Přepravní právo, skriptum, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03426-7

JAREŠ, M. Integrovaná doprava v praxi, nakladatelství ČVUT, Praha, 2016, ISBN 978-80-01-05896-1

Poznámka:

(27/5: změna ze 4 na 3 kredity a rozsahu u kombi z 12 na 10B)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6780106.html