Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Financování a investování v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617FID Z,ZK 4 2P+1C+12B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Zdroje financování dopravní infrastruktury, role veřejné správy při financování a realizaci investic v dopravě, projektový cyklus investičního projektu, dotační programy a jejich pravidla, hospodářská soutěž, efektivita a účelnost vynakládání veřejných prostředků, systémy hodnocení veřejných projektů a programů.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se zdroji financování při realizaci investic v dopravním sektoru, zejména v oblasti dopravní infrastruktury.

Studijní materiály:

Nařízení 1316/2013/EU;

Nařízení 1315/2013/EU;

Nařízení 1303/2013/EU;

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění;

Zákon č. 104/2000 Sb., o státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění;

Dopravní politika České republiky pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050

Poznámka:

pro obor DOS programu B3710 (typ PV), platnost akred. do AR 23-24; program TET spec. LOG: typ P, spec. DOS: PV

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6780006.html