Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ekonometrie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18EKN Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Ekonometrie je založena na ekonomické teorii a pomocí matematických prostředků a napozorovaných dat z ekonomické

reality vyjadřuje vztahy mezi ekonomickými veličinami. Kurz obsahuje základní nástroje ekonometrické analýzy jako je

základní ekonometrický model, zobecněný model, systém simultánních rovnic a nástroje pro ekonometrickou verifikaci

modelu.

Požadavky:

Absolvování kurzů matematiky a statistiky.

Doporučené absolvování zákl. kurzů mikroekonomie a makroekonomie

Osnova přednášek:

1. Zdroje ekonometrie.

2. Fáze ekonometrické analýzy.

3. Mikroekonomické a makroekonomické modely – modely chování výrobce, spotřebitele a modely tržní rovnováhy.

4. Základní ekonometrický model.

5. Metoda nejmenších čtverců.

6. Regresní analýza a testování hypotéz.

7. Zobecněný lineární regresní model.

8. Heteroskedasticita.

9. Autokorelace.

10. Multikolinearita.

11. Modely zpožděných proměnných.

12. Modely simultánních rovnic.

13. Identifikace modelů simultánních rovnic a odhad parametrů

Osnova cvičení:

Procvičení modelů a metod na příkladech

1. Zdroje ekonometrie.

2. Fáze ekonometrické analýzy.

3. Mikroekonomické a makroekonomické modely.

4. Analýza časových řady.

5. Regresní analýza a testování hypotéz.

6. Základní ekonometrický model.

7. Metoda nejmenších čtverců.

8. Zobecněný model.

9. Heteroskedasticita.

10. Autokorelace.

11. Multikolinearita.

12. Modely zpožděných proměnných.

13. Systém simultánních rovnic.

14. Identifikace.

Cíle studia:

Znalosti:

Využití matematického a statistického aparátu v mikro a makroekonomii.

Schopnosti:

Odhadovat a testovat lineární ekonometrické makro i mikromodely za účelem jejich praktické aplikace (implementace) v kvantitativní ekonomické analýze a při predikci.

Studijní materiály:

1] Wooldridge, J.M.: Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th edition, Cengage Learning, 2015.

[2] Greene, W.H.: Econometric Analysis, 8th edition, Pearson Education, 2017.

Doporučená literatura:

[3] Dhrymes, P.J.: Introductory Econometrics, Springer International Publishing AG, 2017.

[4] Davidson, J.: An Introduction to Econometric Theory, John Wiley & Sons Ltd., 2018.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6754506.html