Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Tvorba grafického uživatelského rozhraní

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18GUI Z 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou grafického uživatelského prostředí, jeho návrhem a vytvářením.

Na cvičeních budou předváděny praktické problémy a jejich řešení. Studenti se naučí vytvářet jednoduché RAD

aplikace.

Požadavky:

Počítačová učebna s projektorem.

Osnova přednášek:

1. První program – Hello world, komponenty Edit, Label, Button.

2. Práce s grafickým prostředím, ladění programu.

3. Formuláře, umisťování komponent na ně, zarovnávání, nastavování vlastností.

4. Komunikace mezi více formuláři, dynamické vytváření komponent.

5. Práce s komponentami Menu, Pop-up Menu, upravování chování komponenty Edit.

6. Komponenty Check box a Radio group.

7. Práce se soubory.

8. Komponenty pro práci s tabulkami a obrázky.

9. Modely – různá zobrazení stejných dat.

10. Databáze – implementace návrhu.

11. Psaní vlastní komponenty.

12. Síťová komunikace.

13. Kompletace programu, tvorba nápovědy.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Virius M. Pokročilé programovací techniky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05188-7.

[2] Summerfield M. Advanced Qt Programming. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 2011. ISBN 978-0321635907.

[3] Sherriff N. Learn Qt 5. Birmingham: Packt Publishing, 2018. ISBN 978-1-78847-885-4.

Doporučená literatura:

[4] Ezust A., Ezust P. Introduction to Design Patterns in C++ with Qt (2nd Edition). Upper Saddle River, NJ: Prentice

Hall, 2012. ISBN 978-0-13-282645-7.

[5] Blanchette J., Summerfield M. C++ GUI programming with Qt 4. 2nd ed., Extensively rev. and expanded. Upper

Saddle River, NJ: Prentice Hall in association with Trolltech Press, 2008. ISBN 978-0132354165.

[6] Eng Lee Zhi. Qt5 C++ GUI Programming Cookbook. Birmingham: Packt Publishing, 2016. ISBN 978-1-78328-

027-8.

[7] Baka B. Getting Started with Qt 5. Second edition. Birmingham: Packt Publishing, 2019. ISBN 978-1-78995-603-0.

[8] Lazar G., Penea R. Mastering Qt 5. 2nd revised edition. Birmingham: Packt Publishing, 2018. ISBN: 978-1-78899-

539-9.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6754106.html