Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Počítačové sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-PSI.21 Z,ZK 5 14KP+4KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy a pojmy z oblasti počítačových sítí. Předmět pokrývá základní technologie, protokoly a služby, které jsou dnes využívány jak v lokálních sítích, tak v Internetu. Přednášky jsou doplněny prosemináři, které názorně doplňují probíranou látku, věnují se základům programování síťových aplikací a demonstrují schopnosti pokročilejších síťových technologií. Studenti si v laboratoři prakticky vyzkouší konfiguraci a správu síťových prvků v prostředí operačního systému Linux a Cisco IOS.

Požadavky:

Znalost programování v jazyce C, C++, nebo Java.

Osnova přednášek:

1. Úvod do počítačových sítí, OSI model, TCP/IP model, IP adresace a segmentace.

2. Linková vrstva, potvrzování, protokoly.

3. Ethernet technologie, úvod do virtuálních lokálních sítí (VLAN).

4. Síťová (internetová) vrstva a Internet protokol verze 4 (IPv4).

5. Internet Protokol verze 6 (IPv6).

6. Směrování v počítačových sítích, směrovací tabulky, směrovací algoritmy.

7. Transportní vrstva, protokoly TCP a UDP.

8. Adresářové služby, doménové služby (DNS), hierarchie, správa a zabezpečení domén.

9. Bezpečnost počítačových sítí, firewally, honeypoty, systémy pro detekci a prevenci útoků.

10. Virtuální privátní sítě (VPN). Anonymita v Internetu.

11. Aplikační vrstva, protokoly.

12. Bezdrátové počítačové sítě.

13. Architektura Internetu. Optické sítě.

Osnova cvičení:

1. Základy počítačových sítí, IPv4 adresace, TCP/IP, DNS, zachytávání síťového provozu.

2. Protokol IPv4, směrovače, statické směrování, směrovací tabulky.

3. Protokol IPv6, bezstavová konfigurace, objevování sousedů.

4. Protokol IPv4, překlad adres (NAT), firewally, zabezpečení sítě, filtrace provozu.

5. Dynamické směrování RIP a OSPF.

6. Odevzdávání semestrálních úloh, zápočty.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s architekturou a protokoly dnešních počítačových sítí a se síťovými technologiemi s důrazem na 2. až 4. vrstvu. Předmět je také úvodem do síťové bezpečnosti a administrace sítí.

Studijní materiály:

1. Tanenbaum A.S., Feamster N., Wetherall D.J. : Computer Networks (6th Edition). Pearson, 2021. ISBN 97801355407981.

2. Peterson L. L., Davie B. S. : Computer Networks: A Systems Approach (6th Edition). Morgan Kaufmann, 2020. ISBN 978-0-12-818200-0.

3. Howser G. : Computer Networks and the Internet. Springer, 2020. ISBN 978-3-030-34496-2.

4. Colouris G. : Distributed Systems: Concepts and Design (5th Edition). Addison-Wesley, 2011. ISBN 978-0132143011.

5. Dostálek L. : Velký průvodce protokoly TCP/IP, bezpečnost, Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-849-X.

Poznámka:
Další informace:
Courses
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6699006.html