Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Project Technology Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
K16E2202 ZK 6 20B anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Projektové řízení technologií znamená nejen rozhodování o vlastním technologickém výzkumu, inovační spolupráci nebo přenosu technologie. Technologické inovace, zejména ve výrobě, dlouhodobě vážou podnikové zdroje a špatná rozhodnutí mohou pro většinu podniků znamenat značné finanční problémy. Proto je nutné zkoumat přípravní, implementační a komerční aktivity managementu technologií ve komplexnější podobě. Projektové řízení technologií je více cílově orientované, časově ohraničené a má projektovou organizační strukturu a rozpočet. Po absolvování kurzu by studenti měli odpovědět na následující rámcová témata: definovat podstatu, význam a klíčové funkce projektového řízení technologií se zaměřením na analýzu technologických trendů, rizik a příležitostí, inovační radar a technologické hodnocení. Vysvětlit vztahy podnikového managementu k vývoji produktových, výrobních a servisních technologií. Charakterizovat proces technologických prognóz, foresightu a tvorby technologické strategie firmy. Vysvětlit proces vytváření projektového plánu pro implementaci nové technologie. Objasnit význam nezbytné ochrany technologického duševního vlastnictví a potřebu komercializace vlastních technologií i na úrovni odvětví, regionu či státu.

Požadavky:

Průběžné hodnocení práce studenta během semestru zahrnuje:

Napsat seminární práci na vybrané téma (vhodné v rámci zaměření přednášek i seminářů předmětu) například na téma transferu technologie založené na projektovém přístupu s cílem zvýšit efektivnost výrobních procesů. Požadovaná délka seminární práce min. 15 stran. Citace dle ISO 690. Termín odevzdání finální verze je do konce výučby. Odevzdání probíhá přes mail.

Hodnocení:

Aktivity na cvičení: max. 10 bodů

Seminární práce: max. 30 bodů

Zkouška: max. 60 bodů

Osnova přednášek:

Přednášky:

Úvod do technologických změn a projektového řízení technologií

Integrace projektového řízení a technologických inovací

Strategické aspekty projektového řízení technologií

Technologická analýza a technologický radar

Hodnocení technologií na základě projektového přístupu

Prognózy technologických inovací a Foresight

Technologické plánování a Roadmapping

Ochrana duševního vlastnictví technologií

Otevřené technologické inovace

Projektový transfer technologií

Hodnocení a kontrola technologického managementu

Technologický marketing a síťové externality

Institucionální podpora technologického výzkumu a inovací

Osnova cvičení:

Semináře:

1-2. Řízení technologických inovačních projektů

3. Jak vybudovat jednoduchý technologický byznys pomocí projektového plánu?

4. Jak definovat roli a odpovědnosti manažera technologií?

5-6. Identifikace a analýza technologických trendu, rizik a kapacit podniku

7. Identifikace účastníků projektové technologické inovace

8. Zajištění konkurenceschopnosti inovačních projektů prostřednictvím vhodných cílů

9-10. Jak definovat rozsah technologického projektu a sestavit plán rozdělení práce?

11. Jak lze využít Benchmarking a Roadmapping v inovačního projektu?

12. Stanovení nákladů a zdrojů pro technologickou inovaci

13. Prezentace seminárních projektů

Cíle studia:
Studijní materiály:

• CETINDAMAR, D. - PHAAL, R. [2017]: Technology Management: Activities and Tools. Red Globe Press; 2nd edition, ASIN: B07WTW5VVK.

• KERZNER, H. [2022]: Innovation Project Management: Methods, Case Studies, and Tools for Managing Innovation Projects. Wiley, 2nd. edition, ISBN-10: ‎ 111993124X.

• NICHOLAS, J. M. - STEYN, H. [2020]: Project Management for Engineering, Business, and Technology. Routledge; 6th edition, ASIN: B08D2XHBD4.

• JEMALA, M. [2010]: Manažment technologických systémov. Identifikácia a prípadové štúdie. Ekonóm: Bratislava, ISBN: 978-80-225-3120-7.

• JEMALA, M. [2014]: Technology identification: How to bring technology innovation to life? Scholars' Press: Saarbrücken, SRN, ISBN: 978-3-639-71044-1.

Poznámka:

Projektový technologický management

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6629506.html