Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Softwarové inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-SWI.21 Z,ZK 5 14KP+2KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se seznámí s metodami analýzy a návrhu rozsáhlejších softwarových celků, které jsou typicky navrhovány a realizovány v týmech. Své znalosti si upevní a prakticky ověří při analýze a návrhu rozsáhlejšího softwarového systému, který je vyvíjen v souběžném předmětu BI-SP1. Studenti si prakticky vyzkoušejí práci s CASE nástroji využívající vizuálního jazyka UML pro modelování a řešení softwarových problémů. Studenti si osvojí základy objektově orientované analýzy, návrhu architektury a testování. V rámci předmětu získají studenti také teoretický základ v oblasti projektového řízení, odhadování nákladů softwarových projektů a metodik jejich vývoje.

Požadavky:

Jako vstupní požadavek předmět předpokládá znalost návrhu a tvorby databází na úrovni předmětu BI-DBS a dále znalost objektově orientovaného programovacího jazyka na úrovni tvorby jednoduchých webových aplikací.

Osnova přednášek:

1. Úvod do softwarového inženýrství a modelování obchodních procesů.

2. Analýza a sběr požadavků, modelování případů užití.

3. Analýza problémové domény - analytické třídy, atributy, stavy.

4. Návrh softwarových systémů.

5. [2] Architektonické vzory.

7. Návrhové vzory, komponenty.

8. Implementace.

9. Testování aplikací.

10. Konfigurační řízení a údržba.

11. Projektové řízení, odhadování nákladů softwarových projektů.

12. Metodiky vývoje software.

13. Agilní metodiky.

Osnova cvičení:

V rámci cvičení studenti vytvářejí v týmech jednoduchý softwarový projekt.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Weisfeld M. : The Object-Oriented Thought Process (5th Edition). Addison-Wesley Professional, 2019. ISBN 978-0-13-5118196-6.

2. Cha S., Taylor R.N., Kang K.C. : Handbook of Software Engineering. Springer, 2019. ISBN 978-3-030-00261-9.

3. Ingeno J. : Software Architect’s Handbook: Become a successful software architect by implementing effective architecture concepts. Packt Publishing, 2018. ISBN 978-1788624060.

4. Arlow J., Neustad I. : UML 2 and the Unified Process: Practical Object-Oriented Analysis and Design (2nd Edition). Pearson Education, 2005. ISBN 978-0321321275.

5. McConnell S. : Software Estimation : Demystifying the Black Art. Microsoft Press, 2006. ISBN 978-735605350.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-SWI.21

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-SWI.21
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6618006.html