Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projektové řízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-PRR.21 Z,ZK 5 14KP+4KC česky
Garant předmětu:
Petra Pavlíčková
Přednášející:
David Pešek
Cvičící:
David Pešek
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Projektové řízení nejen jako společný slovník a nastavení procesů při přípravě, realizaci a provozních fázích projektů, ale také jako sociální umění. 20 let zkušeností s projektovým řízením nejen v IT na různých pozicích a v různých typech projektů k dispozici.

Požadavky:

Znalost čtení kuchyňského receptu.

Ochota a chuť zjišťovat, jakým způsobem lze od vize dojít k výsledku, který má dopad.

Osnova přednášek:

1. Úvod do projektového řízení. Projekt a klíčové rysy projektu.

2. Typy a úrovně projektového řízení. Specifika a rysy projektového řízení.

3. Životní cyklus projektu. Výchozí podmínky, vize a cíle projektu, strategický a akční plán, ukazatele postupu, matice odpovědnosti.

4. Projektový záměr a práce s vizí. Vztah projektu a zadavatele, obsluha jeho představ.

5. SWOT analýza a logický rámec. Motivační faktory pro spolupracující.

6. Rozsah projektu, stanovení hranic řešení projektu.

7. Harmonogram projektu (Ganttův diagram) a fázování projektu.

8. Řízení zdrojů a nákladů projektu.

9. Projektový tým, projektová hierarchie. Týmové role a klíčové osoby. Psychologie práce v týmu.

10. Rizika v projektu. Změny v projektech a řešení krizí.

11. Měření v projektu (KPI a jiné indikátory), reportování a monitoring.

12. Problémy a jejich eskalace. Komunikace a metody skupinového řešení problémů.

13. Pohled investora na projekt. Vznik start-upu, den „D“.

Osnova cvičení:

1. Úvod do projektového řízení. Projekt a klíčové rysy projektu.

2. Typy a úrovně projektového řízení. Specifika a rysy projektového řízení.

3. Životní cyklus projektu. Výchozí podmínky, vize a cíle projektu, strategický a akční plán, ukazatele postupu, matice odpovědnosti.

4. Projektový záměr a práce s vizí. Vztah projektu a zadavatele, obsluha jeho představ.

5. SWOT analýza a logický rámec. Motivační faktory pro spolupracující.

6. Rozsah projektu, stanovení hranic řešení projektu.

7. Harmonogram projektu (Ganttův diagram) a fázování projektu.

8. Řízení zdrojů a nákladů projektu.

9. Projektový tým, projektová hierarchie. Týmové role a klíčové osoby. Psychologie práce v týmu.

10. Rizika v projektu. Změny v projektech a řešení krizí.

11. Měření v projektu (KPI a jiné indikátory), reportování a monitoring.

12. Problémy a jejich eskalace. Komunikace a metody skupinového řešení problémů.

13. Pohled investora na projekt. Vznik start-upu, den „D“.

Cíle studia:

Projít celý životní cyklus projektu.

Porozumět základním projektovým dokumentům.

Zažít v týmu konkrétní situace z praxe projektového řízení.

Zkusit si prezentaci vlastního záměru před reálným investorem.

Studijní materiály:

1. Lester A. : A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, 2017. ISBN 978-16-282-5184-5.

2. Doležal J. a kol.: Projektový management podle IPMA. Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4275-5.

3. Svozilová A. : Projektový management. Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3611-2.

4. Wysocki R.K. : Effective Software Project Management. John Wiley & Sons, 2010. ISBN 978-0-470-44653-9.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-PRR

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-PRR
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6562406.html