Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Kryptografie a bezpečnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-KAB.21 Z,ZK 5 14KP+4KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informační bezpečnosti
Anotace:

Studenti porozumí matematickým základům kryptografie a získají přehled o současných šifrovacích algoritmech. Budou schopni používat kryptografické klíče a certifikáty v systémech, které jsou na nich založeny, a naučí se základům bezpečného použití symetrických a asymetrických kryptografických systémů a hešovacích funkcí v aplikacích. V rámci cvičení získají praktické dovednosti v používání standardních kryptografických metod s důrazem na bezpečnost a také se seznámí se základními postupy kryptoanalýzy.

Požadavky:

Znalost základů lineární algebry a diskrétní matematiky, základů teorie čísel a základních programovacích technik. Znalosti časových a paměťových složitostí.

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy v kryptologii a počítačové bezpečnosti. Historické šifry.

2. Exponenciální šifra, zřízení společného klíče a problém diskrétního logaritmu.

3. Rozdělení šifer. Proudové šifry - RC4, A5/1, ChaCha20.

4. Blokové šifry - 3DES, AES, Twofish. Operační módy blokových šifer.

5. Hešovací funkce - SHA-x, HMAC.

6. Problém faktorizace a asymetrická kryptografie - šifry RSA, ElGamal.

7. Testovaní prvočíselnosti, Rabin-Millerův test, generování klíčů.

8. Bezpečnost kryptografických systémů z hlediska teorie informace a výpočetní složitosti.

9. Základy kryptografie eliptických křivek.

10. Pseudonáhodné a skutečně náhodné generátory.

11. Kvantová kryptografie a post-kvantová kryptografie.

12. Infrastruktura veřejného klíče.

13. IT bezpečnost.

Osnova cvičení:

1. Základy modulární aritmetiky (opakování), historické šifry.

2. Blokové šifry (Hillova, exponenciální šifra), Diffie-Hellman algoritmus.

3. Proudové šifry. Hašovací funkce.

4. Teorie informace (entropie, vzdálenost jednoznačnosti).

5. Blokové šifry (AES), operační módy.

6. Asymetrická kryptografie (RSA, ElGamal).

7. Generátory náhodných čísel. Testy prvočíselnosti.

8. Použití kryptografických knihoven.

9. Certifikáty. Šifrování TLS na síti.

10. Aktuální trendy v kryptografii.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout základní teoretické znalosti a praktické dovednosti týkající se kryptografických systémů a jejich použití. Studenti porozumí principům základních kryptografických algoritmů a seznámí se se základy bezpečného progranmování a IT bezpečnosti. Pro studenty je klíčové pochopení pojmu bezpečnosti v kontextu matematických principů kryptografikých primitiv a jejích použití v složitějších sytémech. Studenti v rámci cvičení získají praktické dovednosti v používaní standardních kryptografických metod s důrazem na bepečnost a také se seznámí se základními postupy kryptoanalýzy. Cílem předmětu je také naučit studenty základním pravidlům managementu bezpečnosti a seznamit je s normami a právními aspekty bezpečnosti.

Studijní materiály:

1. Padhye S., Sahu R. A., Saraswat V. : Introduction to Cryptography. CRC Press, 2018. ISBN 9781138071537.

2. Aumasson J.-P. : Serious Cryptography. A Practical Introduction to Modern Encryption. No Starch Press, 2017. ISBN 978-1593278267.

3. Rosen K. H. : Elementary Number Theory (5th Edition). Addison Wesley, 2004. ISBN 321237072.

4. Sadler T. L. : Cybersecurity for Everyone: Securing Your Home or Small Business Network. Signalman Publishing, 2014. ISBN 9781940145365.

5. Paar CH., Pelzl J. : Understanding Cryptography. Springer, 2009. ISBN 3642446498.

Poznámka:

Chybí některá textová pole,vyplněny mají být anotace, požadavky, osnova (sylabus), osnova cvičení, studijní materiály, klíčová slova, CZ i EN, webová strana předmětu

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6548806.html