Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Tvorba dokumentace a prezentace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-TDP.21 KZ 3 14KP+4KC česky
Garant předmětu:
Dana Vynikarová
Přednášející:
Dana Vynikarová
Cvičící:
Dana Vynikarová
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět je zaměřen na základy tvorby elektronické dokumentace s důrazem na tvorbu technických zpráv většího rozsahu, typicky závěrečných vysokoškolských prací. Studenti se naučí tvořit text technické zprávy v systému LaTeX, zpracovávat elektronickou prezentaci prostřednictvím systému LaTeX Beamer a prakticky si vyzkouší vystupování a prezentování před spolužáky a vyučujícím. Předmět je určen především pro ty studenty, kteří mají zvolené téma bakalářské práce nebo si jej v rámci prvních 14 dní výuky v daném semestru zvolí. V rámci cvičení předmětu se předpokládá aktivní přístup při tvorbě jednotlivých částí bakalářské práce.

Požadavky:

Předmět BIK-TDP je úzce navázán na bakalářskou práci. Podmínkou zápisu předmětu je zvolené téma bakalářské práce. Vybrané semináře budou věnovány tvorbě jednotlivých částí bakalářské práce. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

Osnova přednášek:

Výuka předmětu je koncipována do pěti výukových bloků, které jsou založeny zejména na aktivním přístupu studentů při tvorbě bakalářské práce:

1. Úvodní informace k předmětu (zaměření předmětu, harmonogram výuky, podmínky udělení klasifikovaného zápočtu). Základy typografie, sazba v systému LaTeX, šablona závěrečných prací.

2. Náležitosti bakalářské práce 1 – struktura a formální úprava práce, význam a formulace úvodu, cíle a závěru, literární rešerše versus praktická část práce, diskuse, přílohy.

3. Bibliografické citace dle ČSN ISO 690, přímá citace, parafráze, plagiát. Sazba v systému LaTeX, BibTeX.

4. Náležitosti bakalářské práce 2 – význam a formulace klíčových slov a abstraktu. Zásady prezentování a tvorby prezentace

5. Prezentace poziční zprávy o bakalářské práci (rozpracované BP).

Osnova cvičení:

Výuka předmětu je koncipována do pěti výukových bloků, které jsou založeny zejména na aktivním přístupu studentů při tvorbě bakalářské práce:

1. Úvodní informace k předmětu (zaměření předmětu, harmonogram výuky, podmínky udělení klasifikovaného zápočtu). Základy typografie, sazba v systému LaTeX, šablona závěrečných prací.

2. Náležitosti bakalářské práce 1 – struktura a formální úprava práce, význam a formulace úvodu, cíle a závěru, literární rešerše versus praktická část práce, diskuse, přílohy.

3. Bibliografické citace dle ČSN ISO 690, přímá citace, parafráze, plagiát. Sazba v systému LaTeX, BibTeX.

4. Náležitosti bakalářské práce 2 – význam a formulace klíčových slov a abstraktu. Zásady prezentování a tvorby prezentace

5. Prezentace poziční zprávy o bakalářské práci (rozpracované BP).

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na základy tvorby elektronické dokumentace s důrazem na tvorbu technických zpráv většího rozsahu, typicky závěrečných vysokoškolských prací. Studenti se naučí tvořit text technické zprávy v systému LaTeX, zpracovávat elektronickou prezentaci prostřednictvím systému LaTeX Beamer a prakticky si vyzkouší vystupování a prezentování před spolužáky a vyučujícím. Předmět je určen především pro ty studenty, kteří mají zvolené téma bakalářské práce nebo si jej v rámci prvních 14 dní výuky v daném semestru zvolí. V rámci cvičení předmětu se předpokládá aktivní přístup při tvorbě jednotlivých částí bakalářské práce.

Studijní materiály:

1. Hierhold E. : Rétorika a prezentace. Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2423-2.

2. Špačková A. : Moderní rétorika. Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2965-7.

3.Mendíková O. : Přesvědčivá prezentace. Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3455-2.

4. ČSN ISO 01 6910 : Úprava písemností zpracovávaných textovými editory. Český normalizační institut, 2007.

5. ČSN ISO 690 : Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů, 2011

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=BIK-TDP.21

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=BIK-TDP.21
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6547706.html