Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Programování a algoritmizace 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-PA1.21 Z,ZK 7 14KP+8KC česky
Garant předmětu:
Jan Trávníček
Přednášející:
David Bernhauer
Cvičící:
Miroslav Balík, David Bernhauer, Radek Hušek, Barbora Kolomazníková, Jan Trávníček, Ladislav Vagner, Josef Vogel
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Studenti se naučí sestavovat algoritmy řešení základních problémů a zapisovat je v jazyku C. Ovládají datové typy (jednoduché, ukazatele, strukturované), výrazy, příkazy, a funkce demonstrované v programovacím jazyce C. Rozumějí principu rekurze a složitosti algoritmů. Naučí se základní algoritmy pro vyhledávání, řazení a práci se spojovými seznamy.

Požadavky:

nic

Osnova přednášek:

1. Algoritmus, program, programovací jazyky. Vývojová prostředí. Proměnné, přiřazovací příkaz, vstup a výstup pro celočíselné typy.

2. Reálné typy. Výrazy. Řídicí struktury, větvení, cykly.

3. Funkce, vstupní a výstupní parametry. Rozklad problému na podproblémy, rekurze.

4. Pole, řetězce. Ukazatele, dynamické proměnné.

5. Soubory. Složitost algoritmů, algoritmy řazení a vyhledávání.

6. Struktury, soubory se strukturami. Spojové seznamy.

7. Modulární programování, zbývající rysy jazyka C.

Osnova cvičení:

1. Číselné soustavy, převody. Bit, bajt, slovo, dvojslovo. Vývojová prostředí. Celočíselné typy, proměnné, přiřazení, vstup a výstup. Zobrazení celých čísel, doplňkový kód. Reálné typy. Zobrazení čísel v pohyblivé řádové čárce. Výrazy. Podmíněné příkazy. Cykly, zpracování posloupností. Funkce. Rekurzivní funkce.

2. Pole a řetězce. Ukazatele a dynamické proměnné. Soubory. Složitost algoritmů, příklady algoritmů s různou složitostí. Struktury, soubory se strukturami. Spojové seznamy.

Cíle studia:

Předmět je základním kurzem algoritmizace a procedurálního programování, jehož úspěšné absolvování je nutnou podmínkou pro další studium.

Studijní materiály:

1. Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L., Stein C. : Introduction to Algorithms (3rd Edition). MIT Press, 2016. ISBN 978-0262033848.

2. Brassard G., Bratley P. : Fundamentals of Algorithmics (3rd Edition). Pearson, 2015. ISBN 978-0133350685.

3. Sedgewick R. : Algorithms (4th Edition). Addison Wesley, 2011. ISBN 978-0321573513.

4. Kochan S.G. : Programming in C (4th Edition). Addison-Wesley, 2014. ISBN 978-0321776419.

5. Virius M : Jazyky C a C++: kompletní průvodce, 2. vydání, Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3917-5.

Poznámka:

https://courses.fit.cvut.cz/BIK-PA1.21

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BIK-PA1.21
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6543706.html