Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Logistika ve Smart Cities

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617LSC Z,ZK 6 2P+2C+14B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Vývoj měst v čase, město a region, mobilita obyvatel a doprava zboží, koncept udržitelnosti, Smart Cities, město jako systém, komponenty městského systému, kvalita života, individuální kvalita života, hodnocení „chytrosti“ měst, legislativa ve Smart Cities, transformace Smart Cities, logistika poslední míle, e-commerce, nové přístupy na poslední míli, logistika poslední míle ve městech a v regionech.

Požadavky:

nedefinovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Propojení city logistiky a konceptu Smart Cities s ohledem na městské prostředí a plánování.

Studijní materiály:

SVÍTEK, M. et al. Města budoucnosti. Nadatur, 2018. ISBN 978-80-7270-058-5

Poznámka:

LA kombi v DC

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6349606.html