Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán KOMBI navaz. mag. studium v 22-23 programu LA

Studijní program: Logistika a řízení dopravních procesů Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1S K LA 22-23 P 1.sem.navaz.mag. KOMBI programu LA 22-23 povinné předměty V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
28
2S K LA 22-23 P 2.sem.navaz.mag. KOMBI programu LA 22-23 povinné předměty V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
25
3S K LA 23-24 P 3.sem.navaz.mag. KOMBI programu LA 23-24 povinné předměty V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
22
4S K LA 23-24 P 4.sem.navaz.mag. KOMBI programu LA 23-24 povinný předmět V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
DP N LA K 21-22 Diplomová práce nav.mag.programu LA komb.(od) 21/22 V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
18
SDP N LA K 21-22 Seminář k dip.práci nav.mag.programu LA komb.(od) 21/22 V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
8
Minimální počet kreditů 103
Povinně volitelné předměty
PVP NAV K LA 22-23 PVP nav.komb.LA 22-23 (program LA, nikoliv obor LA) V této skupině musíte získat 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
9
Minimální počet kreditů 9
Jazyky
JZ-N-LA K (1.-4.SEM) Jazyky navaz.mag. KOMBI studia (1.- 4.sem.) programu LA V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022627.html