Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Lineární programování 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
611LIP2 Z,ZK 3 2P+1C+10B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Formulace úlohy celočíselného programování, metoda větví a mezí, úloha o batohu, problém obchodního cestujícího, úlohy o množinách, problém rozmístění skladů a poštovních boxů, úlohy řazení, heuristiky, metaheuristiky, genetické algoritmy, optimalizace podle mravenčích kolonií.

Požadavky:

Zápočet: písemný test, nutno získat do 1. týdne zkouškového období

Zkouška: ústní, nutno získat do konce zimního semestru

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Rozšíření metod využívajících lineární programování. Celočíselné veličiny nohou vystupovat v roli rozhodování. Tím se velmi rozšíří praktická využitelnost metod lineárního programování. Předmět je zaměřen na praktické aplikace, proto součástí úloh je také jejich programování a řešení v programu EXCEL.

Studijní materiály:

materiály na webu: fd.cvut.cz/personal/nagyivan/

Poznámka:

kombi LA v DC

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6349506.html