Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BIM

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126BIME Z 1 1P+1C anglicky
Garant předmětu:
Josef Žák
Přednášející:
Robert Bouška, Petr Matějka, Jan Růžička, Josef Žák
Cvičící:
Robert Bouška, Josef Žák
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Předmět je zaměřen na výuku základních poznatků v oblasti managementu informací o stavbách (BIM) v teoretické a praktické oblasti, využitelné napříč různými specializacemi a obory stavebního průmyslu. Studenti budou seznámeni nejen se základními znalostmi v oblasti BIM (na teoretické i praktické úrovni), datovými formáty, systémy typickými pro stavebnictví, ale také s kontextem BIM v současném stavebním průmyslu v návaznosti na celý životní cyklus projektu a jeho specifika (dodávka, expertní zaměření, fáze stavebních projektů apod.) Teoretické znalosti jsou doplněny praktickými cvičeními, zaměřenými na zvládnutí a pochopení základních principů objektově orientovaného parametrického modelování.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1) Digitalizace a informační systémy ve stavebnictví,

2) Princip BIM v kontextu životního cyklu projektu,

3) Datové formáty (otevřené, nativní, proprietární),

4) OpenData, BIM v zahraničí (přehled, osvědčené metody, ukázky), Přehled standardů a požadavků na data v rámci stavebních projektů, buildingSMART a OpenBIM,

5) BIM v ČR (aktuální stav, průběh zavádění), základní informace o relevantních institucích v ČR,

6) Informační požadavky, datové standardy a formáty, klasifikační systémy,

7) Protokol BIM, požadavky zadavatele na data (EIR),

8) Plán realizace BIM (BEP),

9) Využití dat v přípravě projektů

10) Příprava projektů, GIS, digitální model terénu, technologie v geodézii,

11) Užití dat v projektové fázi (pozemní stavby, TZB, inženýrské sítě, inženýrské stavby),

12) Data v přípravě a při realizaci staveb,

13) Užití dat v provozní fázi stavby.

Osnova cvičení:

V rámci cvičení studenti pracují v programech sloužících k přípravě digitálních modelů staveb. V těchto programech si vyzkouší tvorbu digitálních modelů, dále jsou studenti seznámeni s tématem tvorby požadavků na data v mezinárodním prostředí.

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s problematikou digitalizace staveb, tak aby si studenti osvojili termíny používané v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT) a aplikace ICT ve stavebnictví. Přednášky jsou zaměřeny na teoretickou část, kde jsou vysvětlovány v ČR a mezinárodně platné předpisy související s digitalizací staveb, zásady grafiky, databází a datových formátů. Cílem cvičení je seznámit studenty s tvorbu informačních modelů a aspekty, která tvorba a následná práce s těmito daty přináší.

Studijní materiály:

-Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R. and Lee, G. (2018) BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers. John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-11-928753-7.

-Barnes, P.T. (2015) BIM in Principle and in Practice, 2nd Edition. ICE Publishing. ISBN: 978-0-72-776092-0.

-Kumar, B. (2015) A Practical Guide to Adopting BIM in Construction Projects. Whittles Publishing. ISBN: 978-1-84-995146-3.

-Race, S. (2013) BIM Demystified. RIBA Publishing. ISBN: 978-1-85-946520-2.

-online: http://www.agentura-cas.cz/node/100

- (Ministerstvo průmyslu a obchodu (2017) Koncepce zavádění metody BIM v ČR).

-BIMe Initiative: BIMDictionary. https://bimdictionary.com/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5872806.html