Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

CFD for Thermal Technology II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E162015 KZ 4 1P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Aplikace počítačové mechaniky tekutin (CFD) v simulacích vnitřního prostředí a zařízení pro vytápění, větrání a klimatizaci.

Požadavky:

Znalost zkladních principů přenosu hybnosti, tepla a hmoty.

Osnova přednášek:

Numericky řešené rovnice a principy zachování; okrajové podmínky pro přenos tepla ze stěny; konvergence řešení úlohy a její sledování; podrelaxační faktory a jejich vliv na vývoj řešení úlohy; princip dvourovnicových modelů turbulence; délkové, časové a rychlostní měřítko turbulence a jejich návaznost na okrajové podmínky na vstupu; modelování vztlakových sil, ideální nestlačitelný plyn, Boussinesqova aproximace; nestacionární simulace.

Osnova cvičení:

Rovinné laminární proudění v mezeře mezi dvěma paralelními deskami; osově symetrické laminární proudění v trubce; turbulentní proudění v trubce; přenos tepla při turbulentním proudění v trubce; přirozená konvekce v místnosti bez přívodu a odvodu vzduchu; izotermická nucená cirkulace v dlouhé místnosti (odtržení a přilnutí proudu); modely pro přenos tepla radiací (S2S, DO); Kármánova vírová stezka při obtékání válce.

Cíle studia:

Praktická znalost aplikací CFD v proudění nestlačitelných tekutin a přenosu tepla

vzduchu v interiéru, ve vytápění, větrání a klimatizaci.

Studijní materiály:

Versteeg, H. K., Malalasekera, W. An Introduction to Computational Fluid Dynamics. The Finite Volume Method. Longman, New York 1995. 257 s.

Wilcox, D. Turbulence Modeling for CFD. DCW Industries, La Canada 2006. 515 s.

Nielsen, P. V. (ed.) Computational Fluid Dynamics in Ventilation Design. REHVA Guidebook No. 10. REHVA, Brussels 2007. 104 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5853606.html