Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Online marketing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C6401 Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět se zabývá marketingem, marketingovou strategií a tvorbou marketingové kampaně v online prostředí. Po ukončení tohoto kurzu budou studenti schopni porozumět vlivu technologie na tradiční marketingový mix. Pochopit, jak mohou digitální marketing používat ke zvýšení prodeje a rozšiřování svého podnikání. Pochopit, jak zasáhnout cílový trh v online prostředí a stanovit základní marketingové cíle digitální marketingové kampaně.

Pochopit, možnosti měření a vyhodnocování marketingových aktivit na internetu, porozumět základům elektronického obchodování a možnostem zahraniční expanze.

Předmět je postaven na e-learningové platformě „Google Digitální garáž“, což umožní studentům získat certifikaci v oboru internetového marketingu.

Požadavky:

Požadavky na zápočet:

Aktivita a zpracování individuálních a skupinových úkolů během cvičení. Např. správa sociálních médií, scénář virálního videa, práce v Google Analytics, scénář a realizace uživatelského testování, tvorba e-mailingové kampaně apod.

Nutné získat minimálně 35 bodů ze 70 možných.

Požadavky ke zkoušce:

Teoretické zvládnutí probíraných témat (v rozsahu přednášek, cvičení a povinné literatury). Zkouška bude probíhat písemnou formou (otevřené a uzavřené otázky) prostřednictvím MS Forms. Ze zkoušky je nutné získat minimálně 15 bodů z 30 možných.

Pro uzavření předmětu je nutné vykonat obě části hodnocení, tj. zkoušku i zápočet na minimálně 50 % možných bodů.

Osnova přednášek:

1. Význam internetu v marketingu

2. Nástroje internetového marketingu

3. Marketing ve vyhledávačích

4. Základy optimalizace pro vyhledávače

5. Reklama ve vyhledávání

6. Reklama v obsahové síti

7. Základy e-mail marketingu

8. Marketing v sociálních médiích

9. Online video v marketingu

10. Mobilní marketing

11. Základy webové analytiky

12. Budování elektronického obchodu

13. Internet a zahraniční expanze

Osnova cvičení:

Na cvičeních budou řešeny individuální a skupinové úkoly, které budou hodnoceny a na základě součtu bodů bude udělen zápočet.

Cíle studia:

Cílem předmětu je objasnění vlivu moderních informačních a komunikačních technologií jako akcelerujícího prostředku na rozvoj vztahového marketingu. Studenti, kteří úspěšně dokončí daný kurz, budou znát principy elektronického obchodování a elektronického marketingu, včetně typologie e-businessu, e-procurementu a především B2B a B2C marketingu. Studenti porozumí pronikání internetu do komunikačních aktivit (internetová reklama, mobilní marketing, internetová podpora prodeje, sociální sítě, jako například Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+).

Studijní materiály:

Google. Digitální garáž - e-learning [online]. 2021. Dostupné na https://digitalnigaraz.withgoogle.com/

[P] BECK, A. Google AdWords. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2898-8.

[P] JANOUCH, V. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2795-7.

[P] SEDLÁK, M. a P. MIKULÁŠKOVÁ. Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3727-7.

[D] LEVINSON, J. C. Guerilla marketing: nejúčinnější a finančně nenáročný marketing. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3546-4.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5719406.html