Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Virtuální realita I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-VR1 KZ 4 2P+2C česky

Úspěšné absolvování předmětu BI-VR1 je podmínkou pro zápis na předmět BI-VR2.

Garant předmětu:
Petr Klán
Přednášející:
Petr Klán
Cvičící:
Petr Klán
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Seznámení s virtuální realitou (VR). Metaverze pro virtuální realitu. Vlastnosti virtuálního 3D prostoru. Nástroje a materiály pro práci ve virtuálním prostoru.. Principy tvoření virtuálních světů. Uvedení do pravidel tvorby, chování a komunikace avatarů. Předmět se soustřeďuje na způsoby digitálního 3D myšlení. Používá stěžejní elementy virtuální reality a vizuálního programování 3D světů. Rozvíjí informatické myšlení, empatii a sdílené sociální aktivity.

Požadavky:

Předmět nevyžaduje žádné odborné znalosti kromě základů aritmetiky a geometrie.

Osnova přednášek:

1.Skutečnost a virtuální skutečnost, pohlcení.

2.Virtuální komunikace, interaktivita a sociální interakce.

3.Virtuální život.

4.Technické prostředky VR.

5.Základy používání VR.

6.Virtuální 3D světy.

7.Ovládání operačního systému pro virtuální realitu.

8.Tvorba v operačním systému pro virtuální realitu.

9.Práce s 3D modely a 3D skenování.

10.Jak na první dynamickou VR aplikaci.

11.Propojení a sdílení virtuálních světů.

12.Komplexní scéna ve virtuální realitě.

Osnova cvičení:

1.Základy virtuální reality, úvod do předmětu.

2.Stěžejní technologie virtuální reality.

3.Principy tvorby ve virtuální realitě.

4.Přehled a používání software pro virtuální realitu.

5.První příklady tvorby ve virtuálním světě.

6.Praktická tvorba 3D světů.

7.Tvorba komplexnějších 3D světů.

8.Virtuální hub.

9.Přenos 3D modelů do 3D světů.

10.Příklady dynamických 3D světů.

11.Sociální interakce 3D světů.

12.Zadání a příprava samostatné zápočtové práce.

Cíle studia:

1. Virtuální realita (myšlení virtuální reality, zařízení, pole působnosti, vztah se skutečným světem).

2. Metaverze pro virtuální realitu (3D modely, materiály, textury, shadery, materiály, transformace 3D objektů, nástroje, částicové systémy, inspektor scény, import a export objektů, tvoření světů, virtuální hub).

3. Avataři (sociální zkušenosti, charaktery, iniciace, převtělování, pohyby, riggování, animace).

4. Vizuální programování (principy, dynamické scény).

Studijní materiály:

1. Klán, P. a T. Mariančík (2019). Jak stavět virtuální světy v metaverzu NeoS. Solirax Ltd London.

2. Greengard, S. (2019). Virtual Reality. MIT Press.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=7720/

Na tento předmět navazuje v magisterském studiu předmět Pokročilá virtuální realita.

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=7720
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5712306.html