Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Navazující magisterský studijní program Civilní nouzové plánování - prezenční

Studijní program: Civilní nouzové plánování Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Civilní nouzové plánování - prezenční - nástup ke studiu 23/24, 24/25
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
F7PMC POV 23 CNP povinné 23 V této skupině musíte získat 120 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 33 předmětů
120
Minimální počet kreditů 120
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023049.html