Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Free Software GIS

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155FGIS Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Lena Halounová
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Free a open source software v geoinformačních technologiích. Důraz je kladen na rámcovou orientaci v problematice. Během výuky je poskytnut ucelený přehled dostupných nástrojů, jejich využití a nasazení v praktických aplikacích.

Na cvičeních se studenti seznámí s desktopovými nástroji jako je GRASS GIS, QGIS, SAGA či gvSig, knihovnami GDAL, PROJ, PDAL a dalšími podobnými nástroji. Část výuky je zaměřena na aktivní tvorbu skriptů a zásuvných modulů s využitím programovacího jazyka Python. Kromě toho se studenti rámcově seznámí s publikování geografických dat a implementací GIS analýz v prostředí Internetu, mapovým serverem GeoServer a MapServer, knihovnami pygeoapi a OWSLib, publikačními platformami jako je Gisquick, GeoNode či Margin Maps. Dále je zmíněna i problematika volně dostupných geografických dat, open geodata, aktivní sběr dat pro komunitní projekt OpenStreetMap. Okrajově je zmíněna automatizace nasazení pomocí technologií Ansible a Docker.

Výuka je realizována na open source platformě GIS.lab.

Požadavky:

GIS 1

GIS 2

Úvod do zpracování prostorových dat

Osnova přednášek:

Odpovídá obsahu předmětu

Osnova cvičení:

Odpovídá obsahu předmětu

Cíle studia:

Získat zkušenosti s free a open source řešeními v oblasti GIS včetně vytváření vlastních skriptů.

Studijní materiály:

https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155FGIS

Poznámka:
Další informace:
https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155FGIS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5637106.html