Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mobilní komunikační sítě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2M32MKSA Z,ZK 6 2P + 2L česky
Garant předmětu:
Zdeněk Bečvář
Přednášející:
Zdeněk Bečvář, Robert Bešťák, Pavel Mach
Cvičící:
Zdeněk Bečvář, Robert Bešťák, Praveen Gorla, Pavel Mach
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět seznamuje s principy a funkcemi mobilních buňkových sítí zejména s ohledem na aktuálně nasazované a budoucí technologie pro mobilní komunikace. Student pochopí architekturu a principy fungování jednotlivých generací mobilních sítí od GSM, přes UMTS a LTE/LTE-A až k 5G. Předmět studenty seznámí i s vybranými technikami a způsoby komunikace pro budoucí mobilní sítě (6G). Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v problematice buňkových mobilních sítí a budou schopni řešit problémy spojené s provozem a plánováním těchto sítí.

Předmět je vyučován v anglickém jazyce s možností konzultací v českém jazyce.

Požadavky:

Studenti musí mít základní znalosti modulací, kódování a vícenásobných přístupových metod pro bezdrátové sítě. Musí také znát bezdrátový komunikační řetězec a jeho prvky. Dále jsou požadovány znalosti šíření signálu a charakteristiky radiového kanálu (útlum, zisk, interference, šum), charakteristiky spektra a charakteristiky signálů (střední hodnota, energie, výkon, korelace signálů, apod.). Studenti musí mít přehled o vrstvách modelu RM-OSI.

Osnova přednášek:

1. Úvod, vývoj mobilních sítí, standardizace

2. GSM - architektura, přenos dat v GSM (HSCSD, GPRS, EDGE)

3. UMTS - architektura, rádiové rozhraní, řízení a signalizace, přenos dat

4. LTE-(A) - architektura, rozhraní, služby, aplikace

5. Rádiové rozhraní - pásma, přístupové metody, rámec, signalizace

6. Řízení rádiového spoje, oprava chyb, náhodný přístup k rádiovému kanálu

7. Přidělování a správa rádiových prostředků

8. Řízení mobility, handover

9. Heterogenní sítě - koexistence buněk, řešení problémů spojených s vysokou hustotou buněk

10. Vývoj mobilních sítí směrem k 5G

11. Samo-organizující se sítě - optimalizace pokrytí, řízení mobility, sdílení spektra, kognitivní rádio

12. Pokročilé techniky pro budoucí mobilní sítě

13. Big data v mobilních sítích

14. Shrnutí, výzvy a řešení pro budoucí mobilní sítě

Osnova cvičení:

1. Úvod, plán cvičení, požadavky

2. Úvod do MATLABu

3. Modelování pohybu uživatelů

4. Šíření signálu, interference

5. Správa mobility, handover

6. Modelování chybovosti kanálu, přenos dat

7. Fyzická vrstva - modulace a kódování, struktura rámce

8. LAB 1 - datové přenosy v mobilních sítích

9. LAB 1 - datové přenosy v mobilních sítích

10. LAB 2 - spotřeba energie v mobilních sítích

11. LAB 2 - spotřeba energie v mobilních sítích

12. LAB 3 - přidělování prostředků v mobilních sítích

13. LAB 3 - přidělování prostředků v mobilních sítích

14. Obhajoba semestrální práce, zápočet

Cíle studia:

Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v problematice buňkových mobilních sítí a budou schopni řešit problémy spojené s provozem a plánováním těchto sítí.

Studijní materiály:

[1] M. Sauter, „From GSM to LTE-Advanced: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband,“ Revised Second Edition. Wiley. 2014.

[2] G. de la Roche, „A. A. Glazunov, B. Allen, “LTE-Advanced and Next Generation Wireless Networks," Wiley, 2013.

[3] J. Rodriquez, „Fundamentals of 5G Mobile Networks,“ Wiley, 2015.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2M32MKSA
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C3-340

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-340
Út
místnost T2:B3-812a
Mach P.
Gorla P.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-812a
Mach P.
Gorla P.

18:00–19:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-812a
Mach P.
Gorla P.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5595306.html