Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Kybernetika a robotika

Studijní program: Kybernetika a robotika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Kybernetika a robotika - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2021_MKYRDIP Diplomová práce V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
30
2021_MKYRP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
30
Minimální počet kreditů 60
Povinně volitelné předměty
2021_MKYRPV1 Povinně volitelné předměty programu - skupina 1 V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů (maximálně 36)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty ( maximálně  6)
18
2021_MKYRPV2 Povinně volitelné předměty programu - skupina 2 V této skupině musíte získat alespoň 24 kreditů (maximálně 114)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty ( maximálně  19)
24
Minimální počet kreditů 42
Volitelné předměty
2021_MKYRH Humanitní předměty
0
2021_MKYRVOL Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 102
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 18
Celkový počet kreditů 120
Povinně volitelné předměty programu - skupina 1 [2021_MKYRPV1]

~Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Studenti musí absolvovat nejméně 3 povinně-volitelné předměty ze skupiny 1.\\

Povinně volitelné předměty programu - skupina 2 [2021_MKYRPV2]

~Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Studenti musí absolvovat celkem 7 povinně volitelných předmětů v součtu ze skupiny 1 a skupiny 2 za splnění podmínky na minimálně 3 absolvované předměty ze skupiny 1.\\

Volitelné odborné předměty [2021_MKYRVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30021847.html