Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Školský management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C4101 ZK 6 8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Základní právní, správní, ekonomické předpisy, týkající se školství; vzdělávací soustava ČR; osobnost učitele; řízení školství, vnitřní řízení školy, úloha ředitele a jeho zástupců, sociální a psychologické aspekty vedení lidí, otázky pracovní motivace. Řízení vnějších aspektů činnosti školy. Právní, správní, ekonomické předpisy a jejich aplikace v řídících činnostech škol a školských zařízení. Organizace výchovně vzdělávacího procesu.

Požadavky:

Aktivní účast na výuce.

Podmínky přístupu ke zkoušce a zkouška:

- písemná zkouška (předpokládá se zvládnutí tématiky v rozsahu přednášek se samostatným doplněním na bázi doporučené literatury)

- seminární práce.

Osnova přednášek:

Vzdělávací soustava ČR

Koncepční a legislativní východiska strategie a řízení ve školství

Systémy managementu kvality ve vzdělávání

Profil činností školy, školského zařízení (právní, ekonomické, organizace pedagogického procesu)

Základní právní předpisy, týkající se školství;

Management školy, školského zařízení. Role ředitele. Role ostatních vedoucích pracovníků, funkce/pozice vedoucích

Pedagogický sbor, ostatní profese působící ve škole, školském zařízení

Pedagogický sbor na odborných školách. Struktura pedagogického sboru. Osobnost pedagogického pracovníka. Specifika učitelské profese v odborném vzdělávání. Třídní učitel. Školní poradenské služby. Koordinátoři specializovaných činností (ICT, ŠVP, environmentální oblast, metodik prevence, výchovný poradce, práce s talenty, nadanými ad.)

Učitel odborných předmětů, učitel praktického vyučování, učitel odborného výcviku. Specifika činnosti učitelů středních škol v odborném vzdělávání. Úskalí učitelské profese odborných předmětů. Vývoj profesní dráhy učitelů. Profesní etika učitele. Proměna rolí a profesní kompetence učitele a koordinátora specializovaných činností. Identifikace vzdělávacích potřeb učitelů a pracovních týmů

Klima školy, třídy, pracovních skupin. Vztahy v pedagogickém sboru. Sociální klima školy, školní třídy, skupiny

Řízení školství; vnitřní řízení školy

Řízení tvorby kurikulárních dokumentů (aplikace RVP, tvorba ŠVP a navazující činnosti)

Sociální a psychologické aspekty vedení lidí; otázky pracovní motivace.

Manažerské kompetence, nástroje a dovednosti

Evaluace a autoevaluace ve škole, školském zařízení, hodnocení

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem výuky v rámci tohoto předmětu je průřezově probrat základní právní, správní a ekonomické předpisy týkající se řízení a fungování školství tak, aby pedagogičtí pracovníci získali celkovou orientaci v dané problematice.

Studijní materiály:

Uvedeno v oporách.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5454006.html