Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Materiály technické praxe

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U77C0004 ZK 3 2P+0C česky
Vztahy:
Předmět U77C0004 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BC-P-MATP-01 (vztah je symetrický)
Předmět U77C0004 může být splněn v zastoupení předmětem 32BC-P-MATP-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Systematický přehled hlavních tříd materiálů používaných technickou praxí. Mimo hlavní třídy materiálů, jakými jsou kovy, keramika, polymery a kompozity, je pozornost věnována i biologickým materiálům a metodám biomimetiky. Pozornost je též věnována tzv. chytrým, nebo též inteligentním materiálům. Je demonstrován integrální přístup k volbě vhodného konstrukčního materiálu na základě tzv. výběrových diagramů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Č. Téma

1 Atomové potenciály, typy vazeb a hlavní skupiny materiálů

2 Materiály s plastickou deformaci (kovy), kovová skla, kovové pěny

3 Křehké materiály (keramika a skla)

4 Reologické modelování (polymerní materiály)

5 Kompozity

6 Výběrové diagramy, materiálové indexy, volba optimálního materiálu a postupu, objem výroby

7 Opticky aktivní materiály

8 Biomateriály, Biomimetika

9 Chytré materiály, elektroaktivní polymery

10 Materiály s tvarovou pamětí, hierarchické, funkčně gradované m., nanomateriály, nanostrukturovaný povrch

11 Materiály na pomezí fází - pěny, suspenze, gely, nenewtonovské kapaliny, aerogely, plošné a vláknové materiály

12 3D tisk. Postup od tvorby 3D modelu, přes data k produktu, aditivní výroba

13 Degradace a recyklace, energetická náročnost

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Poznání základních souvislostí mezi vnitřní strukturou a vlastnostmi materiálů, porozumění klíčovým vlastnostem hlavních tříd materiálů.

Studijní materiály:

J. Pluhař: Nauka o materiálech, SNTL

L. Ptáček: Nauka o materiálu I a II, CERM

M. Raab: Materiály a člověk, Encyklopedický dům

M. Miodownik: Neobyčejné materiály, Argo, 2016

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5367106.html