Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ekologie a technika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U77C0003 Z,ZK 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a jejich vývoj od roku 1990 a stávající problémy udržitelnosti, trendy, zdroje informací o ŽP a posuny technické a institucionální ochrany životního prostředí v ČR v kontextu EU a světa (OSN).

Požadavky:

Zakončení předmětu - Zkouška (test a v případě nejasností dozkoušení)

Kritéria hodnocení:

Původnost a odborná úroveň odpovědí v testu (celková úroveň 15 %, aktivita na přednáškách 10 %, 75 % znalost odpovědí na otázky v testu).

Text bude obsahovat až 12 otázek k zaškrtnutí odpovědi a dvě otázky k písemné odpovědi, na složení zkoušky je nutno dosáhnout 60 %.

Po absolvování předmětu budou mít studenti přehled o pojmech, metodách, odborných termínech a normách v oblasti udržitelného rozvoje

a jeho pilířů, včetně znalosti problémů životního prostředí. Studenti získají přehlednou informaci o procesech spojených s plánováním a realizací udržitelného rozvoje na regionální, národní i na úrovni EU. Student budou schopni pochopit princip udržitelnosti a a environmentální šetrnosti a realizovat koncepty udržitelného rozvoje na lokální nebo regionální úrovni s přihlédnutím k trendům EU.

Osnova přednášek:

Úvod, historie a základní požadavky

Úvod II. A základní pojmy

Principy a postupy UR a cesta k environmentální šetrnosti

Současný rozvoj UR a Agend 21 od r.1990 do dnes, Kritéria a odchylky

Aktuální otázky a trendy UR

Měření udržitelnosti a kvality ŽP - indikátory rozvoje

Statistika a informační zdroje pro sběr dat k indikátorům

Legislativa a nové trendy v UR - cíle Milénia, SDG, statistika udržitelnosti a šetrnosti

Strategický rámec ČR 2030

Ekologie a technika

Opakování témat

Odborná exkurze v rámci Prahy

Osnova cvičení:

0

Cíle studia:

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky udržitelného rozvoje a s tím spojených environmentálních problémů (životního prostředí - dále ŽP), také do pojmové problematiky a s tím spojených právních norem ČR a direktiv EU, případně podkladů OSN. Součástí přípravy na problematiku bude ve vysvětlení historie pojmu a postupu k udržitelnosti, šetrnosti k ŽP. V dalším rozvoji myšlenky udržitelného rozvoje jsou posluchači seznámeni s dalšími aplikacemi ve světě, v Evropě a pak také v ČR. V rámci ochrany ŽP dojde na pojmy spojené s následnými konferencemi jako je globální oteplování, omezení CO2, mitigace, Akce 21, Resilient Cities a Covenant Cities a další.

Posledním cílem výuky je uvedení do aktuálnějších směrů a myšlenkových postupů v aktuální celosvětové, Evropské a české politice v udržitelném rozvoji a ochraně ŽP, seznámení se uplatněním udržitelného rozvoje v praxi a trendy jako jsou Smart Cities, Digital City, Adaptace na změnu klimatu, Resilience měst, strategie adaptace, globální rozvojové cíle, cíle Milenia, SDG a další, včetně ICLEI, strategie EVVO a pro regionální udržitelný rozvoj.

Dojde též k seznámení studentů s aktuálním diskursem environmentální udržitelnosti a s technologiemi, které se k ochraně ŽP využívají a to v kontextu administrativního, ekonomického a legislativního rámce ČR a EU. Absolvent předmětu by měl získat komplexní přehled o ekologické problematice využitelný v podnikatelské, administrativní a manažerské praxi.

Studijní materiály:

[1]2036 Tomáš Sedláček a hosté: Jak budeme žít za 20 let?

(2) Inovace a SDG - výstava: https://www.nm.cz/program/vystavy/sdgs-innovations-for-a-sustainable-future

[3]Gehl, J.: Města pro lidi.

[4]Kotovicová, J. a kol.: Ochrana životního prostředí, MZLU v Brně, 2004

[5] Koncepce environmentální bezpečnosti ČR : https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/environmentalni_bezpecnost/$FILE/OBKR-koncepce_environmentalni_bezpecnosti%202021_2030_2050_cz-20210916.pdf

[6]Strategický rámec ČR 2030 - https://www.cr2030.cz/strategie/dokumenty-ke-stazeni/

[7]Zpráva o kvalitě života : https://www.cr2030.cz/wp-content/uploads/2022/02/ZPRA%CC%81VA-O-KVALITE%CC%8C-Z%CC%8CIVOTA-A-JEJI%CC%81-UDRZ%CC%8CITELNOSTI.pdf

[8]Adaptace na změnu klimatu a podklady k ní : https://www.mzp.cz/cz/adaptace_na_zmenu_klimatu

[9]www.cenia.cz

[10]www.priorita.cz

[11]www.sfzp.cz

[12]www.smartcitywien.com

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5367006.html