Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Innovation leadership for industry

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U88E0102 KZ 6 0P+4C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Innovation is increasingly the source of value creation and sustainable competitive advantage. Planning and creating the successful innovation in current global and a fast-moving business environment is a challenge.

The course is intended for international undergraduate students and as a support to their future careers where innovation leadership, innovation planning, and implementation is needed. Students will learn „How to use innovation to lead effectively, work collaboratively and plan to deliver results.“ During the study of three core modules, students will work in international teams and will have the opportunity to consult the progress and results with the course instructors.

Keywords:

Communication Mix, Disruptive Innovation, Innovation Leadership, Investment Efficiency, Marketing Mix, Presentation Skills, Public Relations, Price Settings, Strategic Management and Marketing, Project Charter, Business Case, Stakeholder Analysis, Creative Problem Solving.

Website:

http://www.muvs.cvut.cz/en/international-students/international-summer-school/

Požadavky:

none

Osnova přednášek:

Introduction of the course, partner companies and creating teams

1.Innovation Leadership for Industry

-Innovation Leadership

-Strategic Management and Marketing

-Marketing Mix and Innovation Development

2. Project Management

- Project Initiation

- Project Planning

- Creative Problem Solving

3.Communication Management

-Strategic Marketing and Public Relations

-Communication and Presentation Skills

Osnova cvičení:

x

Cíle studia:

At the end of the course, students will understand the basic modern approaches, theories, and trends of the Innovation Process in the current global business environment. The course is focused on the evaluation of a new product/project in the real company using financial decision-making such as methods of financial analysis, pricing policy, tools of investment efficiency, a cost of capital, and financial planning. Participants will gain a comprehensive overview of the most common topics from management, marketing, and corporate finance and they will create a company value innovation and utilize acquired knowledge in practice or in further study at the same time.

Studijní materiály:

1.BLOCK, S. B., G. A. HIRT a B. R. DANIELSEN (2011). Foundations of financial management. 14th ed. Boston: McGraw-Hill Irwin.

2.CHRISTENSEN, C. (2013). The innovator's dilemma: when new technologies cause great firms to fail. Harvard Business Review Press.

3.FREEL, D. (2008). Deakins and Mark. Entrepreneurship and small firms. 6th ed. London: McGraw-Hill Higher Education.

4.SCOTT, D. M. (2010). The new rules of marketing and PR: how to use social media, blogs, news releases, online video, 2nd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley.

5.VON STAMM, B. (2008) Managing innovation, design and creativity. 2nd ed. Hoboken, NJ: John Wiley.

6.PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - Fourth edition. Pennsylvania: PMI, 2008. ISBN 978-1-933890-51-7.

Poznámka:

x

Další informace:
http://www.mias.cvut.cz/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5279206.html