Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Blender

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-BLE Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět volně navazuje na představení opensource systému Blender v předmětu BI-MGA (Multimediální a grafické aplikace). Je určený zájemcům o 3D grafiku a animace. Nabízí kompletní a prakticky zaměřené seznámení s tímto prostředím. Studenti mohou dále pokračovat předmětem BI-PGA (Programování grafických aplikací).

Požadavky:

Základní znalosti bitmapové a vektorové grafiky na úrovni předmětu BI-MGA.

Osnova přednášek:

1. Blender GUI, přizpůsobení a režimy práce, nastavení, add-ons, související nástroje, primitivní objekty a jejich umístění do scény

2. Transformace objektů, souřadné systémy, práce s objekty, režim objektů a meshe, zarovnávání objektů, výběry, práce s kamerou, nasvícení scény

3. Materiály, systém globálního osvětlování, Cycles

4. Texturování, způsoby mapování textury, texture painting

5. Techniky modelování, práce s drátovým modelem, geometrie a topologie modelu

6. Low-poly, high-poly modelování, zapékání AO a textur, sculpting

7. Postprocesing, Video editing

8. Motion/object/camera tracking

9. Částicové systémy a fyzikální modelování

10. Animační subsystém

11. Python API, skriptování v pythonu, způsob uložení scény a operace s prvky scény a GUI

12. Animation nodes

Osnova cvičení:

1. Základní ovládání UI blenderu, primitivní objekty a tvorba scény

2. Transformace a zarovnání objektů, typy světel a nasvícení scény, lokální Vs globální osvětlovací modely

3. Nastavení materiálů, blender internal render Vs cycles render, kombinace materiálů

4. Nastavení textur, projekce meshe do plochy, UV mapování textury

5. Režim objektu a drátového modelu, základní modelovací techniky, použití modifikátorů

6. Hi-res modely, dynamická změna detailů, optimalizace objektů a práce s nimi

7. Node editor/compositor a postprodukce renderu, editace videa

8. Kombinace videa reálné a 3D (virtuální) scény

9. Částicové systémy a fyzikální modelování

10. Tvorba animace objektů, rigging

11. Skriptování v pythonu, tvorba rozšíření

12. Procedurální animace

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Hess, D. Roland, Blender Foundations: The Essential Guide to Learning Blender 2.6, 1st Edition, 2010, ISBN: 978-0240814308

[2] Blain, John M., The Complete Guide to Blender Graphics: Computer Modeling and Animation, 1st Edition, 2012, ISBN: 978-1466517035

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-BLE/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-BLE/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5240406.html