Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Management jakosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C6301 ZK 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět se věnuje různým systémům řízení jakosti se zaměřením na nejpoužívanější systémy dnes. Obsahuje i příklady praktického užití systémů jakosti.

Požadavky:

Seminární práce

Zkouška

Dobrovolně: Výtah z vědeckého článku

Osnova přednášek:

Základní termíny

Kaizen

Lean

Lean Six Sigma

Total Quality Management, EFQM

ISO, ISO 9001:2015 a jeho vývoj

Integrovaný manažerský systém

Nevýhody

Další vybrané normy ISO i jiné

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Pochopit principy a fungování systémů jakosti, být schopen systém zavést a provádět.

Studijní materiály:

Doporučená:

- ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality- požadavky

- Aktuální legislativa týkající se kvality (přesná specifikace bude uvedena na první přednášce)

- VEBER, J. a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele, Grada Publishing, 2. aktualizované vydání, Grada Publishing Praha 2007, ISBN 978-80-247-1782-1

- doporučená

- VEBER, J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Management Press, druhé aktualizované vydání, Praha 2010, ISBN 978-80-7261-210-9

Poznámka:
Další informace:
příslušná stránka v Moodle
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5147706.html