Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Logistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C2301 ZK 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět seznamuje se současnou logistickou teorií i praxí podniků v konkurenčním prostředí EU, ČR i světových trhů, orientuje studenty v moderních trendech, logistických strategiích a technologiích.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Logistika - historický vývoj, definice, pojmy, prvky

2. Integrovaný logistický řetězec

3. Postavení logistiky v rámci podniku

4. Logistické konkurenční strategie, logistika jako součást strategie podniku

5. Specifika logistických řetězců ve vývoji, nákupu a ve výrobě

6. Logistické distribuční řetězce

7. Přepravní prostředky

8. Klasické a telematické logistické technologie

9. Komplexní technologie

10. Zpětná logistika

11. Speciální aplikace logistiky

12. Insourcing, outsourcing

13. Poskytovatelé logistických služeb

14.Logistická infrastruktura

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíl: Získat přehled o možnostech postavení logistiky v rámci podniku, orientovat se v možnostech aplikace logistických technologií v konkrétních situacích.

Studijní materiály:

v moodle

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5127006.html