Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Programování v jazyku Javascript

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PJS.1 KZ 4 3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy jazyka Javascript. Dále se studenti seznámí s některými doporučenými postupy a nástroji, které vývoj v Javascriptu usnadňují. Předmět je doporučen studentům oboru BI-WSI-WI.2015, kteří si budou v 5. semestru zapisovat předmět BI-TWA.1 a nemají požadované znalosti. Předmět by si v takovém případe měli zapsat ve 4. semestru studia (dle dop. studijního plánu).

Požadavky:

Student předmětu by měl ovládat základy algoritmizace, programování a OOP v rozsahu BI-PA1 a BI-PA2.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Základní syntaxe a datové typy

2. Vývojové prostředí, debugování, pracovní workflow

3. Proměnné a konstanty, výrazy a řídicí struktury

4. Funkce

5. Built-in funkce/objekty (řětězce, regulární výrazy, datové typy)

6. Základy OOP (prototyp, viditelnost)

7. Používání OOP - closure, „dědičnost“, porovnávání objektů, serializace objektů

8. Výjimky a chyby

9. Události

10. Javascript a web - Document Object Model

11. Závislosti projektu - Bower, Gulp, Grunt

12. ECMAScript 6 - nové vlastnosti a možnosti

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-PJS/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-PJS/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5124306.html