Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Kalkulace a nabídky R

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126KANR Z,ZK 6 2P+3C česky
Garant předmětu:
Renáta Schneiderová Heralová
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Cílem předmětu je naučit studenta používat základní kalkulační techniky a postupy, využívat normativní a datovou základnu. Dalším cílem předmětu je naučit studenta metody tvorby cen pro nabídková řízení, vytvořit výkaz výměr a podrobný položkový rozpočet.

Klasifikace ve stavebnictví. Struktura nákladů - konstrukce, objekt, stavba, LCC.

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady. Příklady.

Propočet celkových nákladů stavby, struktura, podklady, příklady.

Soupis prací s výkazem výměr, zásady tvorby, podklady, pomůcky, příklady.

Podrobný položkový rozpočet, oceňovací podklady, příklady.

Nabídková cena, zadávací dokumentace, příklady.

Rizika v nabídkách, ocenění, rezerva. Smluvní podmínky ve vazbě na cenu, příklady.

Individuální kalkulace - kalkulační vzorec, obsah složek, příklady, podklady.

Náklady - členění nákladů, kalkulační metody a techniky, kalkulační základny.

Normování spotřeby práce, materiálu, strojů. Náklady na mzdy, kalkulace mzdové sazby.

Oceňování projektových prací a inženýrských činností, podklady, příklady.

Controlling nákladů, výrobní kalkulace, pracovní kalkulace, výsledná kalkulace.

Kalkulace a analýza nákladů životního cyklu staveb (LCC).

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Klasifikace ve stavebnictví. Struktura nákladů - konstrukce, objekt, stavba, LCC.

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady. Příklady.

Propočet celkových nákladů stavby, struktura, podklady, příklady.

Soupis prací s výkazem výměr, zásady tvorby, podklady, pomůcky, příklady.

Podrobný položkový rozpočet, oceňovací podklady, příklady.

Nabídková cena, zadávací dokumentace, příklady.

Rizika v nabídkách, ocenění, rezerva. Smluvní podmínky ve vazbě na cenu, příklady.

Individuální kalkulace - kalkulační vzorec, obsah složek, příklady, podklady.

Náklady - členění nákladů, kalkulační metody a techniky, kalkulační základny.

Normování spotřeby práce, materiálu, strojů. Náklady na mzdy, kalkulace mzdové sazby.

Oceňování projektových prací a inženýrských činností, podklady, příklady.

Controlling nákladů, výrobní kalkulace, pracovní kalkulace, výsledná kalkulace.

Kalkulace a analýza nákladů životního cyklu staveb (LCC).

Osnova cvičení:

1. Propočet celkových nákladů stavebního projektu

2.-6. Položkový rozpočet HSV

7.-8. Položkový rozpočet PSV

9. Individuální kalkulace

10. Stroj - normy výrobnosti a kapacitní norma, hodinová mzdová sazba, kalkulace sazby strojohodiny

11. Kalkulace dělením s indexy, Přirážková kalk. s podrobným členěním

12. BIM a soupis prací

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenta používat základní kalkulační techniky a postupy, využívat normativní a datovou základnu. Dalším cílem předmětu je naučit studenta metody tvorby cen pro nabídková řízení, vytvořit výkaz výměr a podrobný položkový rozpočet.

Studijní materiály:

!Schneiderová Heralová, R. a kol.: Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty), ČVUT, 2013. 1 .vyd. 220 s. ISBN 978-80-01-05226-6

!Schneiderová Heralová, R.:Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 256 s. ISBN 978-80-7357-642-4

?Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Routledge, 2017, 5th edition ISBN 978-1-138-68716-5

?Greenhalgh, B.: Introduction to Estimating for Construction, 2013, Routledge. ISBN 978-0-415-50986-2.

?Lewis, H.:Bids, Tenders & Proposals: winning business through best practice, 2009, Kogan Page, ISBN 978-0-7494-5420-3

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5119406.html