Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Obnovitelné zdroje energie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125YOZE Z 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Předmět se zabývá obnovitelnými zdroji energie a energetickými systémy budov. Podrobně jsou rozebírány jednotlivé druhy energií-energie solární, větrná, energie biomasy, geotermální energie a energie vodní. Popsány jsou vlastnosti energií a nejvhodnější způsoby využití. Pozornost je věnována pochopení správného způsobu navrhování zařízení a systémů, které využívají obnovitelné zdroje energie.

Požadavky:

Vypracování zadané práce ve stanoveném rozsahu a v daném termínu.

Osnova přednášek:

1.Úvodní seminář, seznámení s problematikou a harmonogramem, legislativa, předpisy, situace, obnovitelné zdroje, použitelnost a dostupnost zdrojů

2.Solární energie - princip využití, pasivní systémy

3.Solární energie - aktivní systémy, fototermické systémy, návrh solárních termických systémů

4.Solární energie - aktivní systémy, fotoelektrické systémy, návrh solárních fotoelektrických systémů

5.Energie prostředí a geotermální energie - způsoby využití, tepelná čerpadla, typy, způsob návrhu, bilancování

6.Geotermální energie - vlastnosti, způsoby využití, kogenerace - vlastnosti technologie, přínos.

7.Biomasa - zdroje, způsoby získávání biomasy, zpracování biomasy.

8.Biomasa - způsoby získávání energie z biomasy, spalování biomasy.

9.Energie větru- větrné turbíny, konstrukce zařízení, vlastnosti, energetický přínos.

10. Energie vody - vodní turbíny, energie vln, konstrukce zařízení, vlastnosti, energetický přínos.

11. Netradiční zdroje energie - palivové články, solární, větrné a vodní zdroje, doplňkové zdroje energie

12. Energeticky úsporné objekty - příklady, vlastnosti objektů, koncepce návrhu, koordinace systémů, inteligentní budovy.

13. Obnovitelné zdroje energie - zhodnocení a další vývoj

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:

Absolvent je seznámen s obnovitelnými zdroji energie a energetickou náročností budov.

Absolvent je seznámen s vlastnostmi zdrojů energie a je schopen tyto systémy navrhovat a posuzovat.

Studijní materiály:

? Kabrhel, M.: Obnovitelné zdroje energie. Studijní pomůcky.

! Quaschning, V.: Understanding renewable energy systems. Earthscan/Routledge London 2016. ISBN 978-113878-196-2

! Mertens, K.: Photovoltaics: fundamentals, technology, and practice. Second Edition. Chichester: Wiley, 2019. ISBN 978-1-119-40104-9.

! Foster, R., Ghassemi A.,:Solar energy: renewable energy and the environment. Boca Raton: CRC Press, c2010. Energy and the environment. ISBN 978-1-4200-7566-3.

Poznámka:
Další informace:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125YOZE
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5119306.html