Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Budovy a prostředí, specializace Stavební fyzika

Studijní program: Budovy a prostředí Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NB20230100 Budovy a prostředí, společná část, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 17 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
17
NB20230200 Budovy a prostředí, společná část, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
6
NB20230302 Stavební fyzika, diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 53
Povinné předměty specializace
NB20230102_1 Stavební fyzika, předměty specializace, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 13 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
13
NB20230202_1 Stavební fyzika, předměty specializace, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
20
Minimální počet kreditů 33
Povinně volitelné předměty
NB20230202_2 Stavební fyzika, PV předměty, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
4
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

platí pro nástup od akad. roku 2023/24

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022008.html